Популарни постови

недеља, 09. септембар 2012.

MOLITVA USLIŠENA


(Vid. Molitva. Pristup k Bogu. Milosrđe Božje.)

= od Boga. Ps. 6,9 "Ču Gospod molbu moju, Gospod molitvu moju primi."; Ps. 16,6 "Uže mi je zahvatilo prekrasna mesta, i deo mi je moj mio."; Ps. 33,4 "Jer je prava reč Gospodnja, i svako delo NJegovo istinito."; Ps. 65,19 "??"; Ps. 98,6 "U trube i rogove zatrubite pred carem Gospodom."; Ps. 117,5 "??"; Ps. 119,1 "Blago onima kojima je put čist, koji hode u zakonu Gospodnjem."; Ps. 137,3 "Onde iskahu koji nas zarobiše da pevamo, i koji nas oboriše da se veselimo: "Pevajte nam pesmu sionsku."".

= od Hrista. Jn. 14,13 "I što god zaištete (od Oca) u ime moje to ću učiniti, da se proslavi Otac u Sinu.", 14 "I ako šta zaištete u ime moje, ja ću učiniti."; Jn. 15,7 "Ako ostanete u meni i riječi moje u vama ostanu, što god hoćete ištite i biće vam.".

Molitva se uslišuje

ponekad odmah. Ps. 3,4 "Glasom svojim vičem ka Gospodu, i čuje me sa svete gore svoje.",  "Glasom svojim vičem ka Gospodu, i čuje me sa svete gore svoje."Ps. 137,3; Isa. 30,19 "Jer će narod nastavati u Sionu, u Jerusalimu; nećeš više plakati, doista će te pomilovati kad povičeš; čim te čuje, odazvaće ti se."; Isa. 65,24 "I pre nego poviču, ja ću se odazvati; još će govoriti, a ja ću uslišiti."; Pl. Jer. 3,57 "??"; Dan. 9,21-23 "Dok još govorah moleći se, onaj čovek Gavrilo, kog videh pre u utvari, dolete brzo i dotače me se o večernjoj žrtvi. 22 I nauči me i govori sa mnom i reče: Danilo, sada iziđoh da te urazumim. 23 U početku molitve tvoje iziđe reč, i ja dođoh da ti kažem, jer si mio; zato slušaj reč, i razumi utvaru."; Dan. 10,12 "I reče mi: Ne boj se, Danilo, jer prvog dana kad si upravio srce svoje da razumevaš i da mučiš sebe pred Bogom svojim, uslišene biše reči tvoje, i ja dođoh tvojih reči radi.".

ponekad posle izvesnog vremena. Ps. 29,1 "Dajte Gospodu, sinovi Božji, dajte Gospodu slavu i čast."; Ps. 129,5 "Postideće se, odbiće se svi koji nenavide Sion."; Mk. 7,27 "A Isus joj reče: Pusti da se najprije djeca nahrane; jer nije pravo uzeti hljeb od djece i baciti psima."; Lk. 18,7 "A zar Bog neće odbraniti izabranike svoje koji mu vapiju dan i noć, i zar će oklijevati?"; Jev. 6,15 "I tako Avraam strpljivo čekajući dočeka obećanje.".

ponekad drukčije nego što se očekuje. 1 Car. 8,17-19 "I naumi David, otac moj, da sazida dom imenu Gospoda Boga Izrailjevog. 18 Ali Gospod reče Davidu, ocu mom: Što si naumio sazidati dom imenu mom, dobro si učinio što si to naumio; 19 Ali nećeš ti sazidati taj dom, nego sin tvoj, koji će izaći iz bedara tvojih, on će sazidati dom imenu mom."; 1 Dn. 22,7-10 "I reče David Solomunu: Sine! Bio sam naumio da sazidam dom imenu Gospoda Boga svog. 8 Ali mi dođe reč Gospodnja govoreći: Mnogo si krvi prolio i velike si ratove vodio; nećeš ti sazidati dom imenu mom, jer si mnogo krvi prolio na zemlju preda mnom. 9 Evo, rodiće ti se sin, on će biti miran čovek i smiriću ga od svih neprijatelja njegovih unaokolo; zato će mu biti ime Solomun; i mir i pokoj daću Izrailju za njegovog vremena. 10 On će sazidati dom imenu mom, i on će mi biti sin, a ja njemu Otac, i utvrdiću presto carstva njegovog nad Izrailjem doveka."; 1 Dn. 28,2 "I ustavši car David na noge reče: Čujte me, braćo moja i narode moj! Ja bih naumio da sazidam dom gde bi počivao kovčeg Gospodnji i da bude podnožje nogama Boga našeg, i pripravih šta treba za zidanje.", 6 "I reče mi: Solomun, sin tvoj, sazidaće moj dom i tremove moje, jer njega izabrah sebi za sina, i ja ću mu biti otac."; 2 Dn. 6,7-9 "I naumi David otac moj da sazida dom imenu Gospoda Boga Izrailjevog. 8 Ali Gospod reče Davidu, ocu mom: Što si naumio sazidati dom imenu mom, dobro si učinio što si to naumio. 9 Ali nećeš ti sazidati taj dom, nego sin tvoj koji će izaći iz bedara tvojih, on će sazidati dom imenu mom."; 2 Dn. 12,8 "Nego će mu biti sluge da poznadu šta je meni služiti, šta li služiti carstvima zemaljskim.", 9 "I tako dođe Sisak, car misirski, u Jerusalim i uze blago doma Gospodnjeg i blago doma carevog, sve to uze; uze i štitove zlatne, koje beše načinio Solomun;".

preko svakog očekivanja. 1 Car. 3,12-14 "Evo učinih po tvojim rečima; evo ti dajem srce mudro i razumno da takvog kakav si ti ni pre tebe nije bilo niti će posle tebe nastati takav kakav si ti. 13 A svrh toga dajem ti i šta nisi iskao, i blago i slavu, da takvog kakav ćeš ti biti neće biti među carevima svega veka tvog. 14 I ako uzideš mojim putevima držeći uredbe moje i zapovesti moje, kao što je išao David otac tvoj, produžiću dane tvoje."; 2 Dn. 1,11 "Tada reče Bog Solomunu: Što ti je to u srcu, a ne išteš bogatstvo, blago ni slavu, ni duše nenavidnika svojih, niti išteš dug život, nego išteš mudrost i znanje da možeš suditi narodu mom, nad kojim te postavih carem,", 12 "Mudrost i znanje daje ti se; a daću ti i bogatstva i slave, kakve nisu imali carevi pre tebe niti će posle tebe imati."; Jer. 33,3 "Zovi me, i odazvaću ti se, i kazaću ti velike i tajne stvari, za koje ne znaš."; Ef. 3,20 "A Onome koji može još i neuporedivo više učiniti od onoga što mi ištemo ili mislimo, po sili koja djejstvuje u nama,".

Bog je gotov da usliši molitvu. Isa. 30,18 "A zato čeka Gospod da se smiluje na vas, i zato će se uzvisiti da vas pomiluje; jer je Gospod pravedan Bog; blago svima koji Ga čekaju.", 19 "Jer će narod nastavati u Sionu, u Jerusalimu; nećeš više plakati, doista će te pomilovati kad povičeš; čim te čuje, odazvaće ti se."; Mt. 7,11 "Kada, dakle, vi, zli budući, umijete dare dobre davati djeci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji mu ištu?"; Lk. 11,13 "Kada dakle vi, zli budući, umijete dobre dare davati djeci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati Duha Svetoga onima koji ištu od njega?"; Jak. 1,5 "Ako li kome od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga koji svima daje jednostavno i bez karanja, i daće mu se.".

Vapaji zbog neuslišavanja molitve. Jov. 19,7 "Eto, vičem na nepravdu, ali se ne slušam; vapim, ali nema suda."; Jov. 30,20 "Vičem k Tebi, a Ti me ne slušaš; stojim pred Tobom, a Ti ne gledaš na me."; Ps. 21,2 "Šta mu je srce želelo, dao si mu, i molitve usta njegovih nisi odbio."; Ps. 26,7-9 "Da razglašujem hvalu Tvoju i kazujem sva čudesa Tvoja. 8 Gospode! Omileo mi je stan doma Tvog, i mesto naselja slave Tvoje. 9 Nemoj dušu moju pogubiti, ni život moj s krvopiocima,"; Ps. 68,3 "A pravednici će se veseliti, radovaće se pred Bogom, i slaviti u radosti."; Ps. 79,4 "Postadosmo podsmeh u suseda svojih, rugaju nam se i sramote nas koji su oko nas."; Pl. Jer. 3,8 "I svide mi se za sve to što učini preljubu odmetnica Izrailj da je pustim i dam joj knjigu raspusnu; ali se ne poboja nevernica sestra joj Juda, nego otide, te se i ona prokurva.", 44 "??"; Avak. 1,2 "Dokle ću, Gospode, vapiti a Ti nećeš da čuješ? Dokle ću Ti vikati: Nasilje! A Ti nećeš da izbaviš?".

= obećana je. 2 Dn. 7,14 "I ponizi se narod moj, na koji je prizvano ime moje, i pomole se, i potraže lice moje, i povrate se od zlih puteva svojih, i ja ću tada uslišiti s neba i oprostiću im greh njihov, i isceliću zemlju njihovu.", 15 "I oči će moje biti otvorene i uši moje prignute k molitvi s tog mesta."; Ps. 20,5 "Radovaćemo se za spasenje tvoje, i u ime Boga svog podignućemo zastavu. Da ispuni Gospod sve molbe tvoje."; Isa. 30,19 "Jer će narod nastavati u Sionu, u Jerusalimu; nećeš više plakati, doista će te pomilovati kad povičeš; čim te čuje, odazvaće ti se."; Isa. 58,9 "Tada ćeš prizivati, i Gospod će te čuti; vikaćeš, i reći će: Evo me. Ako izbaciš između sebe jaram i prestaneš pružati prst i govoriti zlo;"; Jer. 29,12 "Tada ćete me prizivati i ići ćete i molićete mi se, i uslišiću vas."; Jer. 33,3 "Zovi me, i odazvaću ti se, i kazaću ti velike i tajne stvari, za koje ne znaš."; Zah. 13,9 "I tu ću trećinu metnuti u oganj, i pretopiću ih kako se pretapa srebro, i okušaću ih kako se kuša zlato, oni će prizvati ime moje, i ja ću im se odazvati i reći ću: To je moj narod; a oni će reći: Gospod je Bog naš."; Mt. 7,7 "Ištite, i daće vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se."; Lk. 11,9 "I ja vama kažem: Ištite i daće vam se; tražite i naći ćete; kucajte i otvoriće vam se.".

= obećana je naročito u nevolji. 5 Moj. 4,29-31 "Ali ako i onde potražiš Gospoda Boga svog, naći ćeš Ga, ako Ga potražiš svim srcem svojim i svom dušom svojom. 30 Kad budeš u nevolji i sve te to snađe, ako se u poslednje vreme obratiš ka Gospodu Bogu svom, i poslušaš glas NJegov, 31 Gospod je Bog tvoj milostiv Bog, neće te ostaviti ni istrebiti, jer neće zaboraviti zavet s ocima tvojim, za koji im se zakleo."; 2 Dn. 7,13 "Ako zatvorim nebo da ne bude dažda, ili ako zapovedim skakavcima da popasu zemlju, ili ako pustim pomor na narod svoj,", 14 "I ponizi se narod moj, na koji je prizvano ime moje, i pomole se, i potraže lice moje, i povrate se od zlih puteva svojih, i ja ću tada uslišiti s neba i oprostiću im greh njihov, i isceliću zemlju njihovu."; 2 Dn. 20,9 "Kad nas zadesi kako zlo, mač osvetni ili pomor ili glad, staćemo pred ovim domom i pred Tobom, jer je ime Tvoje u ovom domu, i vapićemo Tebi u nevolji svojoj, usliši i izbavi."; Ps. 21,24 "??"; Ps. 33,17 "Nije u konju uzdanje da će pomoći; ako mu je i velika snaga; neće izbaviti."; Ps. 49,15 "Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih; jer me On prima."; Ps. 90,15 "Obraduj nas prema danima, u koje si nas mučio, i prema godinama, u koje smo gledali nevolju."; Isa. 19,22 "Tako će Gospod udariti Misir, i udarivši isceliće, jer će se obratiti ka Gospodu, umoliće Mu se, i isceliće ih."; Isa. 41,17 "Siromahe i uboge, koji traže vode a nje nema, kojima se jezik osušio od žeđi, njih ću uslišiti ja Gospod, ja Bog Izrailjev neću ih ostaviti."; Jak. 5,15 "I molitva vjere će spasti bolesnika, i podignuće ga Gospod; i ako je grijehe učinio, oprostiće mu se.".

= obećana je dvojici ili trojici, koji se saberu na molitvu. Mt. 18,19 "Opet vam zaista kažem: Ako se dva od vas slože na zemlji u bilo kojoj stvari za koju se uzmole, daće im Otac moj koji je na nebesima.".

Vera je potrebna da bi nam bila = Mt. 21,22 "I sve što uzištete u molitvi vjerujući, dobićete."; Mk. 11,24 "Zato vam kažem: Sve što ištete u svojoj molitvi, vjerujte da ćete primiti; i biće vam."; Jev. 10,22 "Pristupajmo istinitim srcem, u punoj vjeri, sa srcima očišćenim od zle savjesti i tijelom opranim vodom čistom,", 23 "Držimo se čvrsto u ispovijedanju nade bez kolebanja, jer je pouzdan Onaj koji je obećao;"; Jak. 1,6 "Ali neka ište s vjerom, ne sumnjajući ništa; jer koji sumnja on je kao morski val što ga vjetar podiže i vitla.", 7 "Jer takav čovjek neka ne misli da će primiti što od Gospoda.".

Sve što uzištete verujući dobićete. Mt. 21,22 "I sve što uzištete u molitvi vjerujući, dobićete."; Mk. 11,24 "Zato vam kažem: Sve što ištete u svojoj molitvi, vjerujte da ćete primiti; i biće vam."; Jn. 14,13 "I što god zaištete (od Oca) u ime moje to ću učiniti, da se proslavi Otac u Sinu.", 14 "I ako šta zaištete u ime moje, ja ću učiniti."; Jn. 16,23 "I u onaj dan nećete me pitati ništa. Zaista, zaista vam kažem da što god zaištete od Oca u ime moje, daće vam.", 24 "Do sada ne iskaste ništa u ime moje; ištite i dobićete, da radost vaša bude ispunjena."; Jak. 1,5 "Ako li kome od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga koji svima daje jednostavno i bez karanja, i daće mu se.", 6 "Ali neka ište s vjerom, ne sumnjajući ništa; jer koji sumnja on je kao morski val što ga vjetar podiže i vitla."; 1 Jn. 3,22 "I što god ištemo, primamo od njega, jer zapovijesti njegove držimo i činimo što je ugodno njemu.", 23 "A ovo je zapovijest njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Hrista, i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijest.".

Molitva se uslišuje onome,

koji moli s verom. Mt. 21,22 "I sve što uzištete u molitvi vjerujući, dobićete."; Mk. 11,24 "Zato vam kažem: Sve što ištete u svojoj molitvi, vjerujte da ćete primiti; i biće vam."; Jak. 5,15 "I molitva vjere će spasti bolesnika, i podignuće ga Gospod; i ako je grijehe učinio, oprostiće mu se.".

koji moli u ime Hristovo. Jn. 14,13 "I što god zaištete (od Oca) u ime moje to ću učiniti, da se proslavi Otac u Sinu.", 14 "I ako šta zaištete u ime moje, ja ću učiniti."; Jn. 15,16 "Ne izabraste vi mene, nego ja vas izabrah i postavih vas da vi idete i rod donosite; i rod vaš da ostane, da što god zaištete od Oca u ime moje da vam da."; Jn. 16,23 "I u onaj dan nećete me pitati ništa. Zaista, zaista vam kažem da što god zaištete od Oca u ime moje, daće vam.", 24 "Do sada ne iskaste ništa u ime moje; ištite i dobićete, da radost vaša bude ispunjena.".

koji traži Boga. 2 Dn. 7,14 "I ponizi se narod moj, na koji je prizvano ime moje, i pomole se, i potraže lice moje, i povrate se od zlih puteva svojih, i ja ću tada uslišiti s neba i oprostiću im greh njihov, i isceliću zemlju njihovu."; 2 Dn. 15,4 "A da su se u nevolji svojoj obratili ka Gospodu Bogu Izrailjevom i tražili Ga, našli bi Ga."; Ps. 33,4 "Jer je prava reč Gospodnja, i svako delo NJegovo istinito.".

koji traži Boga svim svojim srcem. Jer. 29,12 "Tada ćete me prizivati i ići ćete i molićete mi se, i uslišiću vas.", 13 "I tražićete me, i naći ćete me, kad me potražite svim srcem svojim."; 2 Dn. 15,15 "I radovaše se sav narod Judin radi te zakletve, jer iz svega srca svog zakleše se, i od sve volje svoje tražiše Ga i nađoše Ga; i Gospod im dade mir odsvuda.".

koji u istini priziva Boga. Ps. 144,18 "??".

koji odbacuje zlo. 2 Dn. 7,14 "I ponizi se narod moj, na koji je prizvano ime moje, i pomole se, i potraže lice moje, i povrate se od zlih puteva svojih, i ja ću tada uslišiti s neba i oprostiću im greh njihov, i isceliću zemlju njihovu."; Jov. 33,26 "Moliće se Bogu, i pomilovaće ga, i gledaće lice njegovo radujući se, i vratiće čoveku po pravdi njegovoj."; Isa. 58,6 "A nije li ovo post što izabrah: da razvežeš sveze bezbožnosti, da razrešiš remenje od bremena, da otpustiš potlačene, i da izlomite svaki jaram?", 9 "Tada ćeš prizivati, i Gospod će te čuti; vikaćeš, i reći će: Evo me. Ako izbaciš između sebe jaram i prestaneš pružati prst i govoriti zlo;".

koji se obraća Bogu. 2 Dn. 15,4 "A da su se u nevolji svojoj obratili ka Gospodu Bogu Izrailjevom i tražili Ga, našli bi Ga."; Jov. 22,23 "Ako se vratiš k Svemogućem, opet ćeš se nazidati, ako udaljiš od šatora svojih bezakonje,", 27 "Molićeš Mu se, i uslišiće te, i zavete svoje izvršićeš."; Isa. 19,22 "Tako će Gospod udariti Misir, i udarivši isceliće, jer će se obratiti ka Gospodu, umoliće Mu se, i isceliće ih.".

koji je smiren. 2 Dn. 7,14 "I ponizi se narod moj, na koji je prizvano ime moje, i pomole se, i potraže lice moje, i povrate se od zlih puteva svojih, i ja ću tada uslišiti s neba i oprostiću im greh njihov, i isceliću zemlju njihovu."; Ps. 9,12 "Jer On osvećuje krv, pamti je; ne zaboravlja jauk nevoljnih.", 28 "??", 29 "??".

koji se boji Boga. Nem. 1,11 "Oh Gospode! Neka bude uho Tvoje prignuto k molitvi sluge Tvog i k molitvi sluga Tvojih koji su radi bojati se imena Tvog, i daj danas sreću sluzi svom i učini da nađe milost pred ovim čovekom. A ja bejah peharnik carev."; Ps. 144,19 "??".

koji ljubi Boga. Ps. 36,4 "Bezakonje smišlja na postelji svojoj, stoji na putu rđavom, zlo mu nije mrsko."; Ps. 90,14 "Ujutru nas nasiti dobrote svoje, i radovaćemo se i veseliti u sve dane svoje.", 15 "Obraduj nas prema danima, u koje si nas mučio, i prema godinama, u koje smo gledali nevolju.".

koji ispunjuje volju Božju. Jn. 15,7 "Ako ostanete u meni i riječi moje u vama ostanu, što god hoćete ištite i biće vam."; 1 Jn. 3,22; 1 Jn. 5,14 "I ovo je smjelost koju imamo prema njemu da nas posluša ako što molimo po volji njegovoj.".

koji stoji u Hristu. Jn. 15,7 "Ako ostanete u meni i riječi moje u vama ostanu, što god hoćete ištite i biće vam.".

koji je pravedan. Ps. 33,15 "On je stvorio sva srca njihova, On i zna sva dela njihova.", 17  "Nije u konju uzdanje da će pomoći; ako mu je i velika snaga; neće izbaviti."i 1. Pt. 3,12 "Jer oči Gospodnje obraćene su na pravednike, i uši njegove na molitvu njihovu; a lice Gospodnje protiv onih koji čine zlo."; Prič. 15,29; Jak. 5,16 "Ispovijedajte pak jedni drugima sagrješenja, i molite se Bogu jedni za druge, da ozdravite. Mnogo je moćna usrdna molitva pravednika.".

koji se uzda u Boga. Ps. 37,15 "Mač će njihov udariti u njihovo srce, i lukovi njihovi polomiće se."; Ps. 39,1-3 "Rekoh: Čuvaću se na putevima svojim da ne zgrešim jezikom svojim; zauzdavaću usta svoja, dok je bezbožnik preda mnom. 2 Bejah nem i glas ne pustih; ćutah i o dobru. Ali se tuga moja podiže, 3 Zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj; progovorih jezikom svojim:"; Mih. 7,7 "Ali ja ću Gospoda pogledati, čekaću Boga spasenja svog; uslišiće me Bog moj.".

koji priziva Boga u nevolji i žalosti. 1 Moj. 35,3 "Pa da se dignemo i idemo gore u Vetilj, da načinim onde žrtvenik Bogu, koji me čuo u dan nevolje moje i bio sa mnom na putu kojim sam išao."; 2 Moj. 22,23 "Ako li koju ucveliš u čem god, i poviče k meni, čuću viku njenu,"; 2 Sam. 22,4-7 "Prizivam Gospoda, koga valja hvaliti, i opraštam se neprijatelja svojih. 5 Jer obuzeše me smrtni bolovi, potoci nevaljalih ljudi uplašiše me. 6 Bolovi grobni opkoliše me, stegoše me zamke smrtne. 7 U teskobi svojoj prizvah Gospoda, i k Bogu svom povikah, On ču iz dvora svog glas moj, i vika moja dođe mu do ušiju." i Ps. 17,6; Nem. 9,9 "Jer si pogledao na muku otaca naših u Misiru, i viku njihovu video si na moru crvenom;"; Ps. 6,8 "Idite od mene svi koji činite bezakonje, jer Gospod ču plač moj.", 9 "Ču Gospod molbu moju, Gospod molitvu moju primi."; Ps. 21,24 "??"; Ps. 29,2 "Dajte Gospodu slavu imena NJegovog. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti."; Ps. 32,6 "Zato neka Ti se moli svaki svetac, kad se možeš naći; i onda potop velike vode neće ga stignuti.", 17 "??"; Ps. 48,15 "??"; Ps. 80,7 "Bože nad vojskama! Povrati nas, neka zasja lice Tvoje da se spasemo!"; Ps. 85,7 "Pokaži nam, Gospode, milost svoju, i pomoć svoju daj nam."; Ps. 90,15 "Obraduj nas prema danima, u koje si nas mučio, i prema godinama, u koje smo gledali nevolju."; Ps. 105,44 "I dade im zemlju naroda i trud tuđinaca u nasledstvo."; Ps. 106,6 "Zgrešismo s ocima svojim, postasmo krivci, bezakonici.", 13 "Ali brzo zaboraviše dela NJegova, i ne počekaše volje NJegove.", 19 "Načiniše tele kod Horiva, i klanjahu se kipu."; Ps. 117,5 "??"; Ps. 119,1 "Blago onima kojima je put čist, koji hode u zakonu Gospodnjem."; Isa. 41,17 "Siromahe i uboge, koji traže vode a nje nema, kojima se jezik osušio od žeđi, njih ću uslišiti ja Gospod, ja Bog Izrailjev neću ih ostaviti."; Jn. 2,3 "I kad nesta vina, reče mati Isusova njemu: Nemaju vina.".

koji zove Boga kad mu se čini nasilje. 2 Moj. 3,7 "I reče Gospod: Dobro videh nevolju naroda svog u Misiru, i čuh viku njegovu od zla koje mu čine nastojnici, jer poznah muku njegovu."; 2 Moj. 22,23 "Ako li koju ucveliš u čem god, i poviče k meni, čuću viku njenu,", 27 "Jer mu je to sve odelo čim zaklanja telo svoje; u čem će spavati? Pa kad poviče k meni, ja ću ga čuti, jer sam milostiv."; 5 Moj. 26,7; Sud. 3,9 "Potom vapiše sinovi Izrailjevi ka Gospodu, i podiže Gospod izbavitelja sinovima Izrailjevim da ih izbavi, Gotonila sina Kenezovog, mlađeg brata Halevovog,"; Sud. 10,12 "I od Sidonjana i od Amalika i od Amonaca, koji vas mučiše, nisam li vas izbavljao kad vapijaste k meni?"; Nem. 9,27 "Zato si ih davao u ruke neprijateljima njihovim koji ih mučaše. A kad u nevolji svojoj vikaše k Tebi Ti si ih uslišio s neba i po velikoj milosti svojoj davao si im izbavitelje, koji ih izbavljahu iz ruku neprijatelja njihovih."; Ps. 3,4 "Glasom svojim vičem ka Gospodu, i čuje me sa svete gore svoje."; Isa. 19,20 "I biće znak i svedočanstvo Gospodu nad vojskama, u zemlji misirskoj. Kad stanu vikati ka Gospodu na nasilnike, On će im poslati spasitelja i kneza i izbaviće ih.".

koji moli po Božjoj volji. 1 Jn. 5,14 "I ovo je smjelost koju imamo prema njemu da nas posluša ako što molimo po volji njegovoj.".

Verni

nesumnjivo znaju da je njihova = 2 Sam. 22,4  "Prizivam Gospoda, koga valja hvaliti, i opraštam se neprijatelja svojih."i Ps. 17,3 "Ispitaj srce moje, obiđi noću; u ognju me okušaj, i nećeš naći nepravde moje."; Ps. 4,3 "Znajte da Gospod divno čuva svetog svog; Gospod čuje kad Ga zovem."; Ps. 6,9 "Ču Gospod molbu moju, Gospod molitvu moju primi."; Ps. 16,6 "Uže mi je zahvatilo prekrasna mesta, i deo mi je moj mio."; Ps. 54,16 "??"; Ps. 85,7 "Pokaži nam, Gospode, milost svoju, i pomoć svoju daj nam."; 1 Jn. 3,22 "I što god ištemo, primamo od njega, jer zapovijesti njegove držimo i činimo što je ugodno njemu."; 1 Jn. 5,14 "I ovo je smjelost koju imamo prema njemu da nas posluša ako što molimo po volji njegovoj.", 15 "I kad znamo da nas sluša što god molimo, znamo da imamo traženo što smo iskali od njega.".

ljube Boga zbog = Ps. 115,1 "Ne nama, Gospode, ne nama, nego imenu svom daj slavu, po milosti svojoj, po istini svojoj.".

blagosiljaju Boga zbog = Ps. 27,6 "Tada bih podigao glavu svoju pred neprijateljima koji bi me opkolili; prineo bih u NJegovom šatoru žrtvu hvale; zapevao bih i hvalio Gospoda."; Ps. 65,20 "??"; Ps. 115,1 "Ne nama, Gospode, ne nama, nego imenu svom daj slavu, po milosti svojoj, po istini svojoj.", 13 "Blagosilja one koji se boje Gospoda, male i velike.".

hvale Boga zbog = Ps. 117,21 "??"; Ps. 137,2 "O vrbama sred njega vešasmo harfe svoje.", 3 "Onde iskahu koji nas zarobiše da pevamo, i koji nas oboriše da se veselimo: "Pevajte nam pesmu sionsku.""; Jn. 2,3 "I kad nesta vina, reče mati Isusova njemu: Nemaju vina.", 10 "I reče mu: Svaki čovjek najprije dobro vino iznosi, a kada se opiju, onda lošije; a ti si čuvao dobro vino do sada.".

= izaziva neprekidnu molitvu. Ps. 16,6 "Uže mi je zahvatilo prekrasna mesta, i deo mi je moj mio."; Ps. 115,2 "Zašto da govore narodi: Gde li je Bog njihov?".

Bog ne sluša zle. Jov. 35,12 "Tamo viču s oholosti zlih ljudi, ali ne bivaju uslišeni."; Prič. 1,28; Isa. 1,15 "Zato kad širite ruke svoje, zaklanjam oči svoje od vas; i kad množite molitve, ne slušam; ruke su vaše pune krvi."; Isa. 58,3 "Zašto postismo, vele, a Ti ne pogleda, mučismo duše svoje, a Ti ne hte znati? Gle, kad postite, činite svoju volju i izgonite sve šta vam je ko dužan."; Isa. 59,2 "Nego bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim, i gresi vaši zakloniše lice NJegovo od vas, da ne čuje."; Jer. 11,11 "Zato ovako veli Gospod: Evo, ja ću pustiti na njih zlo, iz kog neće moći izaći, i vapiće k meni, ali ih neću uslišiti.", 14 "Ti se dakle ne moli za taj narod, i ne podiži vike ni molbe za njih, jer ih neću uslišiti kad zavape k meni u nevolji svojoj."; Jer. 14,12 "Ako će i postiti, neću uslišiti vike njihove; i ako će prineti žrtve paljenice i dar, neće mi to ugoditi, nego mačem i glađu i pomorom pomoriću ih."; Jezek. 8,18 "Zato ću i ja učiniti u gnevu, neće žaliti oko moje, niti ću se smilovati, i kad stanu vikati glasno u moje uši, neću ih uslišiti."; Mih. 3,4 "Tada će vikati ka Gospodu, ali ih neće uslišiti, nego će sakriti lice svoje od njih u ono vreme, kako oni zlo radiše."; Zah. 7,13 "Zato kao što On vika, a oni ne slušaše, tako i oni vikaše a ja ih ne slušah, govori Gospod nad vojskama."; Jn. 9,31 "A znamo da Bog ne sluša grješnike; nego ako ko Boga poštuje i volju njegovu tvori, toga sluša.".

Molitva se ne uslišuje onome,

koji moli zlo radi zadovoljenja svojih požuda. Jak. 4,3 "Ištete, i ne primate, jer pogrešno ištete, da na uživanja vaša trošite.".

koji se sumnja i koleba. Jak. 1,6 "Ali neka ište s vjerom, ne sumnjajući ništa; jer koji sumnja on je kao morski val što ga vjetar podiže i vitla.", 7 "Jer takav čovjek neka ne misli da će primiti što od Gospoda.".

koji prinosi Bogu nepristojnu žrtvu. Mal. 1,7-9 "Donosite na moj oltar hleb oskvrnjen, i govorite: Čim Te oskvrnismo? Tim što govorite: Sto je Gospodnji za preziranje. 8 I kad donosite slepo na žrtvu, nije li zlo? I kad donosite hromo ili bolesno, nije li zlo? Odnesi ga starešini svom, hoćeš li mu ugoditi i hoće li pogledati na te? Veli Gospod nad vojskama. 9 Zato, molite se Bogu da se smiluje na nas; kad je to iz vaših ruku, hoće li na koga od vas gledati? Govori Gospod nad vojskama.".

koji ne sluša zakon. Ps. 26,9 "Nemoj dušu moju pogubiti, ni život moj s krvopiocima,"; Zah. 7,11-13 "Ali ne hteše slušati, i uzmakoše ramenom natrag, i zatiskoše uši svoje da ne čuju. 12 I srcem svojim otvrdnuše kao dijamant da ne čuju zakon i reči koje sla Gospod nad vojskama duhom svojim preko proroka pređašnjih; zato dođe velik gnev od Gospoda nad vojskama. 13 Zato kao što On vika, a oni ne slušaše, tako i oni vikaše a ja ih ne slušah, govori Gospod nad vojskama.".

koji misli zlo u svome srcu. Ps. 65,18 "??".

koji živi u grehu. Prič. 15,8; Isa. 59,2 "Nego bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim, i gresi vaši zakloniše lice NJegovo od vas, da ne čuje."; Jer. 14,10-12 "Ovako govori Gospod za narod ovaj: Milo im je da se skitaju, ne ustavljaju noge svoje, zato nisu mili Gospodu; sada će se opomenuti bezakonja njihova i pohodiće grehe njihove. 11 Potom reče mi Gospod: Ne moli se za taj narod da bi mu bilo dobro. 12 Ako će i postiti, neću uslišiti vike njihove; i ako će prineti žrtve paljenice i dar, neće mi to ugoditi, nego mačem i glađu i pomorom pomoriću ih."; Jn. 9,31 "A znamo da Bog ne sluša grješnike; nego ako ko Boga poštuje i volju njegovu tvori, toga sluša.".

koji je licemer. Jer. 27,8 "A koji narod ili carstvo ne bi hteo služiti Navuhodonosoru caru vavilonskom, i ne bi hteo saviti vrata svog u jaram cara vavilonskog, takav ću narod pohoditi mačem i glađu i pomorom, govori Gospod, dokle ih ne istrebim rukom njegovom.", 9 "Ne slušajte dakle proroka svojih ni vrača svojih ni sanjača svojih ni gatara svojih ni bajača svojih, koji vam govore i vele: Nećete služiti caru vavilonskom."; Isa. 58,3-5 "Zašto postismo, vele, a Ti ne pogleda, mučismo duše svoje, a Ti ne hte znati? Gle, kad postite, činite svoju volju i izgonite sve šta vam je ko dužan. 4 Eto postite da se prete i svađate i da bijete pesnicom bezbožno. Nemojte postiti tako kao danas, da bi se čuo gore glas vaš. 5 Takav li je post koji izabrah da čovek muči dušu svoju jedan dan? Da savija glavu svoju kao sita i da stere poda se kostret i pepeo? To li ćeš zvati post i dan ugodan Gospodu?".

koji je gord. Jov. 35,12 "Tamo viču s oholosti zlih ljudi, ali ne bivaju uslišeni.", 13 "Jer Bog ne sluša taštinu, i Svemogući ne gleda na nju."; Jak. 4,6 "A daje veću blagodat; stoga kaže: Bog se protivi gordima, a smirenima daje blagodat."; 1. Pt. 5,5 "Tako i vi mlađi pokoravajte se starješinama, a svi, pokoravajući se jedni drugima, prigrlite smirenoumlje, jer se Bog gordima protivi a smirenima daje blagodat.".

koji je pravedan sam sebi. Lk. 18,11 "Farisej stade i moljaše se u sebi ovako: Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi: grabljivci, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj carinik.", 12 "Postim dvaput u sedmici; dajem desetak od svega što steknem.", 14 "Kažem vam, ovaj otide opravdan domu svome, a ne onaj. Jer svaki koji sebe uzvisuje poniziće se, a koji sebe ponizuje uzvisiće se.".

koji je gluv prema zapomaganju ubogog. Prič. 21,13.

koji odbacuje prizivanje Božje. Prič. 1,24-28; Zah. 7,13 "Zato kao što On vika, a oni ne slušaše, tako i oni vikaše a ja ih ne slušah, govori Gospod nad vojskama.".

koji napušta Boga. Jer. 14,10-12 "Ovako govori Gospod za narod ovaj: Milo im je da se skitaju, ne ustavljaju noge svoje, zato nisu mili Gospodu; sada će se opomenuti bezakonja njihova i pohodiće grehe njihove. 11 Potom reče mi Gospod: Ne moli se za taj narod da bi mu bilo dobro. 12 Ako će i postiti, neću uslišiti vike njihove; i ako će prineti žrtve paljenice i dar, neće mi to ugoditi, nego mačem i glađu i pomorom pomoriću ih.".

koji proliva krv. Isa. 1,15 "Zato kad širite ruke svoje, zaklanjam oči svoje od vas; i kad množite molitve, ne slušam; ruke su vaše pune krvi.".

koji je idolopoklonik. Jer. 11,10-14 "Vratili su se na bezakonja starih svojih, koji ne hteše slušati moje reči, i idu za drugim bogovima, te im služe; dom Izrailjev i dom Judin pokvariše zavet moj, koji učinih s ocima njihovim. 11 Zato ovako veli Gospod: Evo, ja ću pustiti na njih zlo, iz kog neće moći izaći, i vapiće k meni, ali ih neću uslišiti. 12 Tada će gradovi Judini i stanovnici jerusalimski ići i vapiti k bogovima kojima kade, ali im neće pomoći u nevolji njihovoj. 13 Jer imaš bogova, Juda, koliko gradova, i koliko ima ulica u Jerusalimu, toliko podigoste oltara sramotnih, oltara da kadite Valu. 14 Ti se dakle ne moli za taj narod, i ne podiži vike ni molbe za njih, jer ih neću uslišiti kad zavape k meni u nevolji svojoj."; Jezek. 8,16-18 "I odvede me u trem unutrašnji doma Gospodnjeg; i gle, na ulasku u crkvu Gospodnju između trema i oltara beše oko dvadeset i pet ljudi okrenutih leđima k crkvi Gospodnjoj, licem k istoku, i klanjahu se suncu prema istoku. 17 Tada mi reče: Jesi li video, sine čovečji? Malo li je domu Judinom što čine te gadove koje čine ovde? Nego još napuniše zemlju nasilja i okrenuše se da me draže; i eto drže granu pred nosom svojim. 18 Zato ću i ja učiniti u gnevu, neće žaliti oko moje, niti ću se smilovati, i kad stanu vikati glasno u moje uši, neću ih uslišiti.".

koji je neprijatelj vernih. 2 Sam. 22,41 "Neprijatelja mojih pleći Ti mi obraćaš, i potirem nenavidnike svoje.", 42 "Obziru se, ali nema pomagača: viču ka Gospodu, ali ih ne sluša."; Ps. 17,40 "??", 41 "??".

koji goni verne. Mih. 3,2-4 "Koji mrzite na dobro, a ljubite zlo, sadirete kožu s njih i meso s kosti njihovih; 3 I jedete meso naroda mog i sadirete kožu s njih i kosti im prebijate, i sasecate kao u lonac i kao meso u kotao. 4 Tada će vikati ka Gospodu, ali ih neće uslišiti, nego će sakriti lice svoje od njih u ono vreme, kako oni zlo radiše.".

Hristos je imao svoju = Jn. 11,41 "Tada skloniše kamen gdje ležaše mrtvac. A Isus podiže oči gore, i reče: Oče, blagodarim ti što si me uslišio!", 42 "A ja znadoh da me svagda slušaš; nego rekoh naroda radi koji ovdje stoji, da vjeruju da si me ti poslao."; Jev. 5,7  "On u dane zemaljskoga života svojega sa silnim vapajem i suzama prinese molitve i prozbe Onome koji je mogao da ga spase od smrti, i bi uslišen zbog pobožnosti svoje."i Lk. 22,41-43 "I sam odstupi od njih koliko se može kamenom dobaciti, i kleknuvši na koljena moljaše se 42 Govoreći: Oče, kad bi htio da proneseš ovu čašu mimo mene! Ali ne moja volja, no tvoja neka bude! 43 A javi mu se anđeo s neba krijepeći ga.".

Primeri uslišenih molitava.

Tajne uslišene molitve. Lot. 1 Moj. 19,19-21 "Gle, sluga tvoj nađe milost pred Tobom, i milost je Tvoja prevelika koju mi učini sačuvavši mi život; ali ne mogu uteći na brdo da me ne stigne zlo i ne poginem. 20 Eno grad blizu; onamo se može uteći, a mali je; da bežimo onamo; ta mali je, te ću ostati živ. 21 A on mu reče: Eto poslušaću te i zato, i neću zatrti grada, za koji reče.". Rahilja. 1 Moj. 30,6 "A Rahilja reče: Gospod mi je sudio i čuo glas moj, te mi dade sina. Zato mu nadede ime Dan.", 22 "Ali se Gospod opomenu Rahilje; i uslišivši je otvori joj matericu.". Jakov. 1 Moj. 32,21-30 "Tako otide dar napred, a on prenoći onu noć kod čete svoje. 22 I po noći usta, i uze obe žene i dve robinje i jedanaestoro dece svoje; i prebrodi brod Javok. 23 A pošto njih uze i prevede preko potoka, preturi i ostalo što imaše. 24 A kad osta Jakov sam, tada se jedan čovek rvaše s njim do zore. 25 I kad vide da ga ne može svladati, udari ga po zglavku u stegnu, te se Jakovu iščaši stegno iz zglavka, kad se čovek rvaše s njim. 26 Pa onda reče: Pusti me, zora je. A Jakov mu reče: Neću te pustiti dokle me ne blagosloviš. 27 A čovek mu reče: Kako ti je ime. A on odgovori: Jakov. 28 Tada mu reče: Odsele se nećeš zvati Jakov, nego Izrailj; jer si se junački borio i s Bogom i s ljudima, i odoleo si. 29 A Jakov zapita i reče: Kaži mi kako je tebi ime. A On reče: Što pitaš kako mi je ime? I blagoslovi ga onde. 30 I Jakov nadede ime onom mestu Fanuil; jer, veli, Boga videh licem k licu, i duša se moja izbavi." i Os. 12,5 "Bori se s anđelom, i nadjača; plaka, i moli Mu se; nađe Ga u Vetilju, i onde govori s nama.". Manoje. Sud. 13,8 "Tada se Manoje pomoli Gospodu i reče: O Gospode! Neka opet dođe k nama čovek Božji, kog si slao, da nas nauči šta ćemo činiti sa detetom, kad se rodi.", 9 "I usliši Gospod glas Manojev; i dođe opet anđeo Gospodnji k ženi kad seđaše u polju; a Manoje muž njen ne beše kod nje.". Simeon. Sud. 15,18 "I beše žedan jako, te zavapi ka Gospodu i reče: Ti si učinio rukom sluge svog ovo izbavljenje veliko; a sad hoću li umreti od žeđi, ili ću pasti u ruke neobrezanima?", 19 "Tada Bog rascepi stenu u Lehiji, i poteče voda iz nje, te se napi, i povrati mu se duh i ožive. Zato se prozva onaj izvor En-Akore, koji je u Lehiji do današnjeg dana.". Ana. 1 Sam. 1,27 "Molih se za ovo dete, i ispuni mi Gospod molbu moju, za šta sam Ga molila.". David. 2 Sam. 22,7 "U teskobi svojoj prizvah Gospoda, i k Bogu svom povikah, On ču iz dvora svog glas moj, i vika moja dođe mu do ušiju."; Ps. 3,4 "Glasom svojim vičem ka Gospodu, i čuje me sa svete gore svoje."; Ps. 6,9 "Ču Gospod molbu moju, Gospod molitvu moju primi."; Ps. 65,19 "??"; Ps. 115,1 "Ne nama, Gospode, ne nama, nego imenu svom daj slavu, po milosti svojoj, po istini svojoj."; Ps. 137,3 "Onde iskahu koji nas zarobiše da pevamo, i koji nas oboriše da se veselimo: "Pevajte nam pesmu sionsku."". Solomun. 1 Car. 3,7-14 "I tako Gospode Bože moj, Ti si postavio slugu svog carem na mesto Davida oca mog, a ja sam mlad, niti znam polaziti ni dolaziti. 8 I Tvoj je sluga među narodom Tvojim, koji si izabrao, narodom velikim, koji se ne može izbrojati ni proračunati od množine. 9 Daj dakle sluzi svom srce razumno da može suditi narodu Tvom i raspoznavati dobro i zlo. Jer ko može suditi narodu Tvom tako velikom? 10 I bi milo Gospodu što Solomun to zaiska. 11 I reče mu Bog: Kad to išteš, a ne išteš dug život niti išteš blago niti išteš duše neprijatelja svojih nego išteš razum da umeš suditi; 12 Evo učinih po tvojim rečima; evo ti dajem srce mudro i razumno da takvog kakav si ti ni pre tebe nije bilo niti će posle tebe nastati takav kakav si ti. 13 A svrh toga dajem ti i šta nisi iskao, i blago i slavu, da takvog kakav ćeš ti biti neće biti među carevima svega veka tvog. 14 I ako uzideš mojim putevima držeći uredbe moje i zapovesti moje, kao što je išao David otac tvoj, produžiću dane tvoje." i 1 Dn. 1,8-12 "A sinovi Hamovi: Hus i Misraim, Fut i Hanan. 9 A sinovi Husovi: Sava i Avila i Savata i Regma i Savataka. A sinovi Regmini: Sava i Dedan. 10 I Hus rodi Nevroda. On prvi bi silan na zemlji. 11 A Misraim rodi Ludeje i Anameje i Leaveje i Naftuheje, 12 I Patroseje i Hasluheje, od kojih iziđoše Filisteji i Kaftoreji."; 1 Car. 9,3 "I reče mu Gospod: Uslišio sam molbu tvoju i molitvu tvoju, kojom si mi se molio; osvetio sam taj dom koji si sazidao da tu namestim ime svoje do veka; i oči će moje i srce moje biti onde vazda."; 2 Dn. 7,12 "Potom javi se Gospod Solomunu noću i reče mu: Uslišio sam molbu tvoju i izabrao sam to mesto da mi bude dom za žrtve.". Jezekija. 2 Car. 20,1-5 "U to vreme razbole se Jezekija na smrt; i dođe k njemu prorok Isaija, sin Amosov i reče mu: Ovako veli Gospod: Naredi za kuću svoju, jer ćeš umreti i nećeš ostati živ. 2 A on se okrete licem k zidu, i pomoli se Gospodu govoreći: 3 Oh, Gospode, opomeni se da sam jednako hodio pred Tobom verno i s celim srcem, i tvorio šta je Tebi ugodno. I plaka Jezekija veoma. 4 I Isaija još ne beše otišao do polovine dvora, a dođe mu reč Gospodnja govoreći: 5 Vrati se i reci Jezekiji, vođi naroda mog: Ovako veli Gospod Bog Davida oca tvog: Čuo sam molitvu tvoju, i video sam suze tvoje; evo isceliću te, do tri dana ići ćeš u dom Gospodnji."; Isa. 38,1-8 "U to vreme razbole se Jezekija na smrt; i dođe k njemu prorok Isaija sin Amosov i reče mu: Ovako veli Gospod: Naredi za kuću svoju, jer ćeš umreti i nećeš ostati živ. 2 A Jezekija se okrete licem k zidu, i pomoli se Gospodu, 3 I reče: Oh, Gospode, opomeni se da sam jednako hodio pred Tobom verno i s celim srcem, i tvorio šta je Tebi ugodno. I plaka Jezekija veoma. 4 Tada dođe reč Gospodnja Isaiji govoreći: 5 Idi i reci Jezekiji: Ovako veli Gospod Bog Davida oca tvog: Čuo sam molitvu tvoju, i video sam suze tvoje, evo dodaću ti veku petnaest godina. 6 I izbaviću tebe i ovaj grad iz ruku cara asirskog, i braniću ovaj grad. 7 I ovo neka ti bude znak od Gospoda da će učiniti Gospod šta je rekao. 8 Evo ja ću vratiti sen po kolencima po kojima je sišao na sunčaniku Ahazovom natrag za deset kolenaca. I vrati se sunce za deset kolenaca po kolencima po kojima beše sišlo.". Javis. 1 Dn. 4,10 "I Javis prizva Boga Izrailjevog govoreći: O da bi me blagoslovio i raširio međe moje, i ruka Tvoja da bi bila sa mnom, i da bi me sačuvao oda zla da me ne ucveli! I učini Bog za šta ga moli.". Manasija. 2 Dn. 33,12 "I kad beše u nevolji, moljaše se Gospodu Bogu svom, i ponizi se veoma pred Bogom otaca svojih.", 13 "I moleći se umoli Mu se, te usliši molitvu njegovu i povrati ga u Jerusalim na carstvo njegovo. Tada pozna Manasija da je Gospod Bog.". Jeremija. Pl. Jer. 3,55-57 "?? 56 ?? 57 ??". Jezekija. Jezek. 4,14 "Tada rekoh: Ah Gospode Gospode, gle, duša se moja nije oskvrnila, jer od detinjstva svog do sada nisam jeo mrcinoga ni šta bi zverka razdrla, niti je ušlo u usta moja meso nečisto.", 15 "A On mi reče: Vidi, dajem ti goveđu balegu mesto čovečjeg kala, da na njoj ispečeš sebi hleb."; Dan. 10,10-12 "I gle, ruka me se dotače i podiže me na kolena moja i na dlanove moje. 11 I reče mi: Danilo, mili čoveče! Slušaj reči koje ću ti kazati, i stani pravo, jer sam sada poslan k tebi. I kad mi reče tu reč, ustah drhćući. 12 I reče mi: Ne boj se, Danilo, jer prvog dana kad si upravio srce svoje da razumevaš i da mučiš sebe pred Bogom svojim, uslišene biše reči tvoje, i ja dođoh tvojih reči radi.". Jona. Jona 2,2-11 "I zamoli se Jona Gospodu Bogu svom iz trbuha ribljeg, 3 I reče: Zavapih u nevolji svojoj ka Gospodu, i usliši me; iz utrobe grobne povikah, i Ti ču glas moj. 4 Jer si me bacio u dubine, u srce moru, i voda me opteče; sve poplave Tvoje i vali Tvoji prelaziše preko mene. 5 I rekoh: Odbačen sam ispred očiju Tvojih; ali ću još gledati svetu crkvu Tvoju. 6 Optekoše me vode do duše, bezdana me opkoli, sita omota mi se oko glave. 7 Siđoh do krajeva gorskih, prevornice zemaljske nada mnom su doveka; ali Ti izvadi život moj iz jame, Gospode Bože moj. 8 Kad nestajaše duša moja u meni, pomenuh Gospoda, i molitva moja dođe k Tebi, u svetu crkvu Tvoju. 9 Koji drže lažne taštine, ostavljaju svoju milost. 10 A ja ću Ti glasom zahvalnim prineti žrtvu, ispuniti što sam zavetovao; spasenje je u Gospoda. 11 I Gospod zapovedi ribi, te izbljuva Jonu na zemlju.". Gubavi. Mt. 8,2 "I gle, dođe gubavac i klanjaše mu se govoreći: Gospode, ako hoćeš, možeš me očistiti.", 3 "I pruživši ruku Isus, dohvati ga se govoreći: Hoću, očisti se. I odmah se očisti od gube svoje."; Mk. 1,40 "I dođe k njemu gubavac moleći ga, i na koljenima klečeći pred njim, i govoreći: Ako hoćeš, možeš me očistiti.", 41 "A Isus smilovavši se pruži ruku, pa dohvativši ga se reče mu: Hoću, očisti se."; Lk. 5,12 "I kada bijaše Isus u jednome gradu, i gle, čovjek sav u gubi, pa vidjevši Isusa pade ničice i zamoli ga govoreći: Gospode, ako hoćeš možeš me očistiti.", 13 "I pruživši ruku dohvati ga se, i reče: Hoću, očisti se! I odmah guba otide s njega.". Vartimej. Mk. 10,46-53 "I dođoše u Jerihon. I kad izlažaše iz Jerihona, on i učenici njegovi i narod mnogi, sin Timejev, Vartimej slijepi sjeđaše kraj puta, proseći. 47 I čuvši da je to Isus Nazarećanin, stade vikati i govoriti: Sine Davidov Isuse, pomiluj me! 48 I prijećahu mu mnogi da ućuti, a on još većma vikaše: Sine Davidov, pomiluj me! 49 I zaustavivši se Isus reče: Pozovite ga! I zovnuše slijepoga govoreći mu: Ne boj se, ustani, zove te. 50 A on, zbacivši sa sebe haljinu svoju, ustade i dođe Isusu. 51 I odgovarajući reče mu Isus: [ta hoćeš da ti učinim? A slijepi mu reče: Učitelju, da progledam. 52 A Isus mu reče: Idi, vjera tvoja spase te. I odmah progleda, i otide putem za Isusom. 53 ??"; Lk. 18,34-43 "A oni ništa od toga ne shvatiše i ova riječ bješe sakrivena od njih, i ne razumješe šta im se govori. 35 A kada se približavaše Jerihonu, slijepac neki sjeđaše kraj puta proseći. 36 Pa kada ču kako narod prolazi, raspitivaše: [ta je to? 37 I kazaše mu da Isus Nazarećanin prolazi. 38 I povika govoreći: Isuse, sine Davidov, pomiluj me! 39 A oni što iđahu naprijed korahu ga da ućuti, a on još jače vikaše: Sine Davidov, pomiluj me! 40 A Isus stade i zapovjedi da mu ga dovedu; a kad mu se približi, zapita ga 41 Govoreći: [ta hoćeš da ti učinim? A on reče: Gospode, da progledam. 42 A Isus mu reče: Progledaj! Vjera tvoja spasla te je. 43 I odmah progleda, i pođe za njim slaveći Boga. I sav narod koji vidje dade hvalu Bogu.". Zaharija. Zah. 1,13 "A Gospod odgovori anđelu koji govoraše sa mnom, dobrim rečima, milim rečima.". Razbojnik na krstu. Lk. 23,42 "I reče Isusu: Sjeti me se, Gospode, kada dođeš u Carstvu svome.", 43 "I reče mu Isus: Zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju.". Kornilije. Dap. 10,30 "A Kornilije reče: Prije četiri dana ja postih do ovoga časa, i u deveti čas bijah na molitvi u kući svojoj; i gle, čovjek stade preda me u haljini sjajnoj,", 31 "I reče: Kornilije, uslišena je molitva tvoja i milostinje tvoje biše spomenute pred Bogom.". Pavle i Sila. Dap. 16,25 "A oko ponoći Pavle i Sila moljahu se i slavljahu Boga; a sužnji ih slušahu.", 26 "Odjednom pak nastade veliki zemljotres, tako da se potresoše temelji tamnice; i odmah se otvoriše sva vrata i svima spadoše okovi.".

Uslišene domaće molitve. Jakov. 1 Moj. 35,2-5 "I Jakov reče porodici svojoj i svima koji behu s njim: Bacite tuđe bogove što su u vas, i očistite se i preobucite se; 3 Pa da se dignemo i idemo gore u Vetilj, da načinim onde žrtvenik Bogu, koji me čuo u dan nevolje moje i bio sa mnom na putu kojim sam išao. 4 I dadoše Jakovu sve bogove tuđe koji behu u njihovim rukama, i oboce, koje imahu u ušima; i Jakov ih zakopa pod hrastom kod Sihema. 5 Potom otidoše. A strah Božji dođe na gradove koji behu oko njih, te se ne digoše u poteru za sinovima Izrailjevim.". Jezdra. Jezd. 8,21-23 "Tada oglasih onde na reci Avi post, da bismo se ponizili pred Bogom svojim i izmolili u NJega srećan put sebi i deci svojoj i svemu blagu svom. 22 Jer me beše stid iskati od cara vojske i konjika da nas brane od neprijatelja putem, jer bejasmo rekli caru govoreći: Ruka je Boga našeg na dobro nad svima koji Ga traže, i jačina je NJegova i gnev na sve koji Ga ostavljaju. 23 Tako postismo i molismo Boga svog za to, i umolismo Ga.".

Uslišene molitve za druge. Avram za Ismaila. 1 Moj. 17,18-20 "I Avram reče Bogu: Neka živ bude Ismailo pred Tobom! 19 I reče Bog: Zaista Sara žena tvoja rodiće ti sina, i nadećeš mu ime Isak; i postaviću zavet svoj s njim da bude zavet večan semenu njegovom nakon njega. 20 A i za Ismaila uslišio sam te; evo blagoslovio sam ga, i daću mu porodicu veliku, i umnožiću ga veoma; i rodiće dvanaest knezova, i načiniću od njega velik narod.". Avram za Sodom.1 Moj. 18,22-33 "I ljudi okrenuvši se pođoše put Sodoma; ali Avram još stajaše pred Gospodom, 23 I pristupiv Avram reče: Hoćeš li pogubiti i pravednog s nepravednim? 24 Može biti da ima pedeset pravednika u gradu; hoćeš li i njih pogubiti, i nećeš oprostiti mestu za onih pedeset pravednika što su u njemu? 25 Nemoj to činiti, ni gubiti pravednika s nepravednikom, da bude pravedniku kao i nepravedniku; nemoj; eda li sudija cele zemlje neće suditi pravo? 26 I reče Gospod: Ako nađem u Sodomu pedeset pravednika u gradu, oprostiću celom mestu njih radi. 27 A Avram odgovori i reče: Gle, sada bih progovorio Gospodu, ako i jesam prah i pepeo. 28 Može biti pravednika pedeset manje pet, hoćeš li za onih pet potrti sav grad? Odgovori: Neću, ako nađem četrdeset i pet. 29 I stade dalje govoriti, i reče: Može biti da će se naći četrdeset. Reče: Neću radi onih četrdeset. 30 Potom reče: Nemoj se gneviti, Gospode, što ću reći; može biti da će se naći trideset. I reče: Neću, ako nađem trideset. 31 Opet reče: Gle sada bih progovorio Gospodu; može biti da će se naći dvadeset. Reče: Neću ih pogubiti za onih dvadeset. 32 Najposle reče: Nemoj se gneviti, Gospode, što ću još jednom progovoriti; može biti da će se naći deset. Reče: Neću ih pogubiti radi onih deset. 33 I Gospod otide svršivši razgovor sa Avramom; a Avram se vrati na svoje mesto.". Avram za Avimeleha. 1 Moj. 20,17 "I Avram se pomoli Bogu, i isceli Bog Avimeleha i ženu njegovu i sluškinje njegove, te rađahu.". Eliazar za Isaka. 1 Moj. 26,12-27 "I Isak stade sejati u onoj zemlji, i dobi one godine po sto, tako ga blagoslovi Gospod. 13 I obogati se čovek, i napredovaše sve većma, te posta silan. 14 I imaše ovaca i goveda i mnogo sluga; a Filisteji mu zaviđahu, 15 Pa sve studence koje behu iskopale sluge oca njegovog za vremena Avrama oca njegovog zaroniše Filisteji, i zasuše ih zemljom. 16 I Avimeleh reče Isaku: Idi od nas, jer si postao silniji od nas. 17 I Isak otide, odande, i razape šatore u dolini gerarskoj, i nastani se onde. 18 I stade Isak otkopavati studence, koji behu iskopani za vremena Avrama oca njegovog, i koje zaroniše Filisteji po smrti Avramovoj; i prozva ih imenima koja im beše nadeo otac njegov. 19 I kopajući sluge Isakove u onom dolu nađoše studenac žive vode. 20 Ali se svađaše pastiri gerarski s pastirima Isakovim govoreći: Naša je voda. I nadede ime onom studencu Esek, jer se svadiše s njim. 21 Posle iskopaše drugi studenac, pa se i oko njega svađaše, zato ga nazva Sitna. 22 Tada se podiže odande, i iskopa drugi studenac, i oko njega ne bi svađe; zato ga nazva Rehovot, govoreći: Sad nam dade Gospod prostora da rastemo u ovoj zemlji. 23 I otide odande gore u Virsaveju. 24 I istu noć javi mu se Gospod, i reče: Ja sam Bog Avrama oca tvog. Ne boj se, jer sam ja s tobom, i blagosloviću te i umnožiću seme tvoje Avrama radi sluge svog. 25 I načini onde žrtvenik, i prizva ime Gospodnje; i onde razape šator svoj; i sluge Isakove iskopaše onde studenac. 26 I dođe k njemu Avimeleh iz Gerara s Ohozatom prijateljem svojim i s Fiholom vojvodom svojim. 27 A Isak im reče: Što ste došli k meni, kad mrzite na me i oteraste me od sebe?". Isak za svoju ženu. 1 Moj. 25,21 "I Isak se moljaše Gospodu za ženu svoju, jer beše nerotkinja; i umoli Gospoda, te zatrudne Reveka žena njegova.". Mojsije za faraona. 2 Moj. 8,13-18 "A Gospod učini po reči Mojsijevoj; i pocrkaše žabe, i oprostiše ih se kuće i sela i polja. 14 I na gomile ih grtahu, da je smrdela zemlja. 15 A kad Faraon vide gde odahnu, otvrdnu mu srce, i ne posluša ih, kao što beše kazao Gospod. 16 A Gospod reče Mojsiju: Kaži Aronu: Pruži štap svoj, i udari po prahu na zemlji, nek se pretvori u uši po svoj zemlji misirskoj. 17 I učiniše tako: Aron pruži ruku svoju sa štapom svojim, i udari po prahu na zemlji, i postaše uši po ljudima i po stoci, sav prah na zemlji pretvori se u uši po celoj zemlji misirskoj. 18 A gledaše i vračari misirski vračanjem svojim da učine da postanu uši, ali ne mogoše. I behu uši po ljudima i po stoci.", 29-31 "A Mojsije reče: Evo ja idem od tebe, i moliću se Gospodu da otidu bubine od Faraona i od sluga njegovih i od naroda njegovog sutra; ali nemoj opet da prevariš, i da ne pustiš narod da prinese žrtvu Gospodu. 30 I otide Mojsije od Faraona, i pomoli se Gospodu. 31 I učini Gospod po reči Mojsijevoj, te otidoše bubine od Faraona i od sluga njegovih i od naroda njegovog; ne osta ni jedna."; 2 Moj. 9,28-33 "Molite se Gospodu, jer je dosta, neka prestanu gromovi Božji i grad, pa ću vas pustiti, i više vas neće niko ustavljati. 29 A Mojsije mu reče: Kad izađem iza grada, raširiću ruke svoje ka Gospodu, a gromovi će prestati i grada neće više biti, da znaš da je Gospodnja zemlja. 30 A ti i sluge tvoje znam da se još nećete bojati Gospoda Boga. 31 I propade lan i ječam, jer ječam beše klasao, a lan se glavičio. 32 A pšenica i krupnik ne propade, jer beše pozno žito. 33 I Mojsije otišavši od Faraona iza grada raširi ruke svoje ka Gospodu, i prestaše gromovi i grad, i dažd ne padaše na zemlju."; 2 Moj. 10,17 "Ali mi još sada samo oprosti greh moj, i molite se Gospodu Bogu svom da ukloni od mene samo ovu smrt.", 19 "I okrenu Gospod vetar od zapada vrlo jak, koji uze skakavce i baci ih u Crveno more, i ne osta nijedan skakavac u celoj zemlji misirskoj.". Mojsije za Izrailj. 2 Moj. 17,4-6 "A Mojsije zavapi ka Gospodu govoreći: Šta ću činiti s ovim narodom? Još malo pa će me zasuti kamenjem. 5 A Gospod reče Mojsiju: Prođi pred narod, i uzmi sa sobom starešine izrailjske, i štap svoj kojim si udario vodu uzmi u ruku svoju, i idi. 6 A ja ću stajati pred tobom onde na steni na Horivu; a ti udari u stenu, i poteći će iz nje voda da pije narod. I učini Mojsije tako pred starešinama izrailjskim.", 11-13 "I dokle Mojsije držaše u vis ruke svoje, pobeđivahu Izrailjci, a kako bi spustio ruke, odmah nadvlađivahu Amaličani. 12 Ali ruke Mojsiju otežaše, zato uzeše kamen i podmetnuše poda nj, te sede; a Aron i Or držahu mu ruke jedan s jedne strane a drugi s druge, i ne klonuše mu ruke do zahoda sunčanog. 13 I razbi Isus Amalika i narod njegov oštrim mačem."; 2 Moj. 32,11-14 "A Mojsije se zamoli Gospodu Bogu svom, i reče: Zašto se, Gospode, raspaljuje gnev Tvoj na narod Tvoj, koji si izveo iz zemlje misirske silom velikom i rukom krepkom? 12 Zašto da govore Misirci i kažu: Na zlo ih izvede, da ih pobije po planinama i da ih istrebi sa zemlje? Povrati se od gneva svog, i požali narod svoj oda zla. 13 Opomeni se Avrama, Isaka i Izrailja, sluga svojih, kojima si se sobom zakleo i obrekao im: Umnožiću seme vaše kao zvezde na nebu, i zemlju ovu, za koju govorih, svu ću dati semenu vašem da je njihova doveka. 14 I ražali se Gospodu učiniti zlo narodu svom, koje reče."; 2 Moj. 33,12-17 "I reče Mojsije Gospodu: Gledaj, Ti mi kažeš: Vodi taj narod. A nisi mi kazao koga ćeš poslati sa mnom, a rekao si: Znam te po imenu i našao si milost preda mnom. 13 Ako sam dakle našao milost pred Tobom, pokaži mi put svoj, da Te poznam i nađem milost pred Tobom; i vidi da je ovaj narod Tvoj narod. 14 I reče Gospod: Moje će lice ići napred, i daću ti odmor. 15 A Mojsije mu reče: Ako neće ići napred lice Tvoje, nemoj nas kretati odavde. 16 Jer po čemu će se poznati da smo našli milost pred Tobom, ja i narod Tvoj? Zar ne po tome što Ti ideš s nama? Tako ćemo se razlikovati ja i narod Tvoj od svakog naroda na zemlji. 17 A Gospod reče Mojsiju: Učiniću i to što si kazao, jer si našao milost preda mnom i znam te po imenu."; 4 Moj. 11,2 "??"; 4 Moj. 14,13-20 "?? 14 ?? 15 ?? 16 ?? 17 ?? 18 ?? 19 ?? 20 ??"; 5 Moj. 9,19 "Jer se bojah gneva i jarosti, kojom se beše Gospod razljutio na vas da vas istrebi; i usliši me Gospod i tada."; 5 Moj. 10,10 "A ja stajah na gori kao pre, četrdeset dana i četrdeset noći; i usliši me Gospod i tada, i ne hte te Gospod zatrti,". Isus Navin za Izrailj. Isu. 10,12-14 "Tada progovori Isus Gospodu onaj dan kad Gospod predade Amorejca sinovima Izrailjevim, i reče pred sinovima Izrailjevim: Stani sunce nad Gavaonom, i meseče nad dolinom elonskom. 13 I stade sunce i ustavi se mesec, dokle se ne osveti narod neprijateljima svojim. Ne piše li to u knjizi Istinitog? I stade sunce nasred neba i ne naže k zapadu skoro za ceo dan. 14 I ne bi takvog dana ni pre ni posle, da Gospod posluša glas čovečji, jer Gospod vojeva za Izrailja.". Samuilo za Izrailj. 1 Sam. 7,5-9 "Potom reče Samuilo: Skupite svega Izrailja u Mispu, da se pomolim Gospodu za vas. 6 I skupiše se u Mispu, i crpući vodu prolivaše pred Gospodom, i postiše onaj dan, i onde rekoše: Sagrešismo Gospodu. I Samuilo suđaše sinovima Izrailjevim u Mispi. 7 A Filisteji kad čuše da su se sinovi Izrailjevi skupili u Mispu, iziđoše knezovi filistejski na Izrailja. A kad to čuše sinovi Izrailjevi, uplašiše se od Filisteja. 8 I rekoše sinovi Izrailjevi Samuilu: Ne prestaj vapiti za nas ka Gospodu Bogu našem, eda bi nas izbavio iz ruku filistejskih. 9 Tada Samuilo uze jedno jagnje odojče, i prinese ga svega Gospodu na žrtvu paljenicu; i vapi Samuilo ka Gospodu za Izrailja, i usliši ga Gospod."; 1 Sam. 12,18 "Tada Samuilo zavapi ka Gospodu, i Gospod spusti gromove i dažd u taj dan; i sav se narod poboja vrlo Gospoda i Samuila.". Božji čovek za Jerovoama. 1 Car. 13,6 "Tada car reče čoveku Božijem: Pripadni ka Gospodu Bogu svom, i pomoli se za me da mi se povrati ruka. I čovek se Božji pomoli Gospodu, i povrati se caru ruka, i posta kao što je bila.". Ilija za udovicu iz Sarepte. 1 Car. 17,20-22 "Tada zavapi ka Gospodu i reče: Gospode Bože moj, zar si i ovu udovicu kod koje sam gost tako ucvelio umorivši joj sina? 21 I pruživši se nad detetom tri puta zavapi ka Gospodu govoreći: Gospode Bože moj, neka se povrati u dete duša njegova. 22 I Gospod usliši glas Ilijin, te se povrati u dete duša njegova, i ožive.". Ilija za sušu i kišu. 1 Car. 17,1 "Tada reče Ahavu Ilija Tesvićanin, jedan od naseljenika galadskih: Tako da je živ Gospod Bog Izrailjev, pred kojim stojim, ovih godina neće biti rose ni dažda dokle ja ne kažem."; 1 Car. 18,36-38 "A kad bi vreme da se prinese žrtva, pristupi Ilija prorok i reče: Gospode Bože Avramov, Isakov i Izrailjev, neka danas poznadu da si Ti Bog u Izrailju i ja da sam Tvoj sluga, i da sam po Tvojoj reči učinio sve ovo. 37 Usliši me, Gospode, usliši me, da bi poznao ovaj narod da si Ti Gospode Bog, kad opet obratiš srca njihova. 38 Tada pade oganj Gospodnji i spali žrtvu paljenicu i drva i kamen i prah, i vodu u opkopu popi."; 43-45; Lk. 4,25 "A vaistinu vam kažem: Mnoge udovice bijahu u Izrailju u vrijeme Ilije kada se nebo zatvori za tri godine i šest mjeseci, i bi velika glad po svoj zemlji;"; Jak. 5,17 "Ilija bješe čovjek isto kao i mi, i molitvom pomoli se Bogu da ne bude dažda, i ne udari dažd na zemlji za tri godine i šest mjeseci.", 18 "I opet se pomoli, i nebo dade kišu, i zemlja iznese rod svoj.". Jelisije za Sunamku. 2 Car. 4,33-35 "I ušavši zatvori se s detetom, i pomoli se Gospodu. 34 Potom stade na postelju i leže na dete metnuv usta svoja na usta detetu, i oči svoje na oči njegove, i dlanove svoje na njegove dlanove, i pruži se nad njim, te se zagreja telo detetu. 35 Potom usta, i pređe po kući jednom tamo i jednom amo, potom otide opet i pruži se nad detetom. I kihnu dete sedam puta, i otvori dete oči svoje.". Joahaz za Izrailj. 2 Car. 13,4 "Ali se Joahaz pomoli Gospodu, i Gospod ga usliši, jer vide nevolju Izrailjevu, kako ih muči car sirski.", 5 "I dade Gospod Izrailju izbavitelja, te se oprostiše ruke sirske, i življahu sinovi Izrailjevi u šatorima svojim kao pre.". Jezikija za svoj narod. 2 Car. 19,19 "I zato, Gospode Bože naš, izbavi nas iz ruku njegovih, da poznadu sva carstva na zemlji da si Ti, Gospode, sam Bog.", 20 "Tada posla Isaija sin Amosov k Jezekiji, i poruči mu: Ovako veli Gospod Bog Izrailjev: Uslišio sam za šta si mi se molio radi Senahirima, cara asirskog."; 2 Sam. 32,20-22 "?? 21 ?? 22 ??"; Isa. 37,15-21 "I pomoli se Jezekija Gospodu govoreći: 16 Gospode nad vojskama, Bože Izrailjev, koji sediš na heruvimima, Ti si sam Bog svim carstvima na zemlji, Ti si stvorio nebo i zemlju. 17 Prigni, Gospode, uho svoje i čuj; otvori, Gospode, oči svoje i vidi; čuj sve reči Senahirima, koji posla da ruži Boga Živog. 18 Istina je, opustošili su carevi asirski sve one narode i zemlje njihove, 19 I pobacali su bogove njihove u oganj, jer ne behu bogovi, nego delo ruku čovečjih, drvo i kamen, zato ih potrše. 20 I zato, Gospode Bože naš, izbavi nas iz ruku njegovih, da poznaju sva carstva na zemlji da si Ti sam Gospod. 21 Tada posla Isaija sin Amosov k Jezekiji i poruči mu: Ovako veli Gospod Bog Izrailjev: Uslišio sam za šta si mi se molio radi Senahirima cara asirskog.". Jezekija za Izrailj. 2 Dn. 30,18-20 "Jer mnoštvo naroda, mnogi od Jefrema i od Manasije i od Isahara i od Zavulona ne očistiše se, nego jedoše pashu ne kako je napisano. Ali se za njih pomoli Jezekija govoreći: Gospod blagi neka očisti svakog, 19 Ko je upravio srce svoje da traži Boga Gospoda, Boga otaca svojih, ako i ne bi bio čist prema svetom očišćenju. 20 I usliši Gospod Jezekiju, i sačuva narod.". David za svoj narod. 1 Dn. 21,26 "I onde načini David oltar Gospodu, i prinese žrtve paljenice i žrtve zahvalne; i prizva Gospoda, i usliši ga spustivši oganj s neba na oltar žrtve paljenice.". Asa za svoj narod. 2 Dn. 14,11 "I zavapi Asa ka Gospodu Bogu svom govoreći: Gospode Tebi je ništa pomoći množini ili nejakom; pomozi nam, Gospode Bože naš, jer se u Te uzdamo, i u Tvoje ime dođosmo na ovo mnoštvo. Gospode, Ti si Bog naš, ne daj da može šta na Te čovek.", 12 "I razbi Gospod Etiopljane pred Asom i pred Judom, i pobegoše Etiopljani.". Isaija za Jezekiju. Isa. 20,7-11 "?? 8 ?? 9 ?? 10 ?? 11 ??". Jov za svoje prijatelje. Jov. 42,8-10 "Zato sada uzmite sedam telaca i sedam ovnova, i idite k sluzi mom Jovu i prinesite žrtve paljenice za se, i sluga moj Jov neka se pomoli za vas, jer ću doista pogledati na nj da ne učinim s vama po vašoj ludosti, jer ne govoriste o meni pravo kao sluga moj Jov. 9 I tako otide Elifas Temanac i Vildad Sušanin i Sofar Namaćanin, i učiniše kako im zapovedi Gospod. I pogleda Gospod na Jova. 10 I Gospod vrati što beše uzeto Jovu pošto se pomoli za prijatelje svoje; i umnoži Gospod Jovu dvojinom sve što beše imao.". Mojsije, Aron i Samuilo. Ps. 98,6-8 "U trube i rogove zatrubite pred carem Gospodom. 7 Neka pljeska more i šta je u njemu, vasiljena i koji u njoj žive; 8 Reke neka pljeskaju rukama; skupa gore nek se raduju". Danilo za sebe i svoje drugove. Dan. 2,17-19 "Potom otide Danilo kući svojoj, i kaza stvar Ananiji, Misailu i Azariji, drugovima svojim, 18 Da se mole za milost Bogu nebeskom radi te tajne, da ne bi poginuli Danilo i drugovi mu s ostalim mudracima vavilonskim. 19 I objavi se tajna Danilu, u noćnoj utvari; tada Danilo blagoslovi Boga nebeskog.". Danilo za Jerusalim. Dan. 9,16-23 "Gospode, po svoj pravdi Tvojoj neka se odvrati gnev Tvoj i jarost Tvoja od grada Tvog Jerusalima, svete gore Tvoje; jer sa greha naših i s bezakonja otaca naših Jerusalim i Tvoj narod posta rug u svih koji su oko nas. 17 Sada dakle poslušaj, Bože naš, molitvu sluge svog i molbe njegove, i obasjaj licem svojim opustelu svetinju svoju, Gospoda radi. 18 Bože moj, prigni uho svoje, i čuj; otvori oči svoje, i vidi pustoš našu i grad, na koji je prizvano ime Tvoje, jer ne radi svoje pravde nego radi milosti Tvoje padamo pred Tobom moleći se. 19 Gospode usliši, Gospode oprosti, Gospode pazi i učini, ne časi sebe radi Bože moj, jer je Tvoje ime prizvano na ovaj grad i na Tvoj narod. 20 A dok ja još govorah i moljah se i ispovedah greh svoj i greh naroda svog Izrailja, i padah moleći se pred Gospodom Bogom svojim za svetu goru Boga svog, 21 Dok još govorah moleći se, onaj čovek Gavrilo, kog videh pre u utvari, dolete brzo i dotače me se o večernjoj žrtvi. 22 I nauči me i govori sa mnom i reče: Danilo, sada iziđoh da te urazumim. 23 U početku molitve tvoje iziđe reč, i ja dođoh da ti kažem, jer si mio; zato slušaj reč, i razumi utvaru.". Amos za Izrailj. Am. 7,1-6; Kapetan za svoga slugu. Mt. 8,8 "I kapetan odgovori i reče: Gospode, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, nego samo reci riječ, i ozdraviće sluga moj.", 13 "A kapetanu reče Isus: Idi, i kako si vjerovao neka ti bude. I ozdravi sluga njegov u taj čas."; Lk. 7,6-10 "A Isus iđaše s njima. I kad već bijaše nedaleko od kuće, posla kapetan njemu prijatelje govoreći mu: Gospode, ne trudi se, jer nisam dostojan da pod krov moj uđeš; 7 Zato i ie smatrah sebe dostojnim da ti dođem; nego samo reci riječ, i ozdraviće sluga moj. 8 Jer i ja sam čovjek pod vlašću, i imam pod sobom vojnike, pa rečem jednome: Idi, i ide; i drugome: Dođi, i dođe; i slugi svojemu: Učini to, i učini. 9 A kad to ču Isus, zadivi mu se, i okrenuvši se narodu koji iđaše za njim reče: Kažem vam: ni u Izrailju toliku vjeru ne nađoh. 10 I kada se poslani vratiše, nađoše bolesnoga slugu zdrava.". Hananejka za svoju kćer. Mt. 15,22-28 "I gle, žena Hananejka iziđe iz onih krajeva i povika mu govoreći: Pomiluj me, Gospode, sine Davidov, kćer moju mnogo muči đavo! 23 A on joj ne odgovori ni riječi. I pristupivši učenici njegovi moljahu ga govoreći: Otpusti je, jer viče za nama. 24 A on odgovarajući reče: Ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izrailjeva. 25 A ona pristupivši pokloni mu se govoreći: Gospode, pomozi mi! 26 A on odgovarajući reče: Nije dobro uzeti hljeb od djece i baciti psima. 27 A ona reče: Da, Gospode! ali i psi jedu od mrva što padaju sa trpeze gospodara njihovih. 28 Tada odgovori Isus i reče joj: O ženo, velika je vjera tvoja; neka ti bude kako hoćeš! I ozdravi kći njena od onoga časa.". Apostoli. Dap. 4,29-31 "I sad, Gospode, pogledaj na njihove prijetnje, i daj slugama tvojim da sa svakom smjelošću govore riječ tvoju, 30 Pružajući i ti ruku svoju na iscjeljivanje, da bivaju znaci i čudesa imenom Svetoga Sina tvojega Isusa. 31 I pošto se oni pomoliše Bogu, zatrese se mjesto gdje bijahu sabrani, i ispuniše se svi Duha Svetoga, i govorahu riječ Božiju sa smjelošću.". Petar za Tavitu. Dap. 9,40 "A Petar izgnavši sve napolje, kleče na koljena i pomoli se Bogu, i okrenuvši se tijelu reče: Tavito, ustani! A ona otvori oči svoje, i vidjevši Petra pridignu se i sjede.". Jerusalimska crkva za Petra. Dap. 12,5 "Petra, dakle, čuvahu u tamnici, a Crkva se usrdno moljaše za njega Bogu.",11 "I kada dođe Petar sebi, reče: Sada zaista znam da Gospod posla anđela svojega te me izbavi iz ruku Irodovih i od svega što je očekivao narod judejski.". Pavle za Publija. Dap. 28,8 "A dogodi se da otac Publijev imaše groznicu i srdobolju i ležaše. NJemu Pavle uđe, pa pomolivši se Bogu i položivši ruke na njega, iscijeli ga.".

Uslišene zajedničke molitve. Izrailjci. 2 Moj. 2,23-25 "A posle mnogo vremena umre car misirski; i uzdisahu od nevolje sinovi Izrailjevi i vikahu; i vika njihova radi nevolje dođe do Boga. 24 I Bog ču uzdisanje njihovo, i opomenu se Bog zaveta svog s Avramom, s Isakom i s Jakovom. 25 I pogleda Bog na sinove Izrailjeve, i vide ih."; 2 Moj. 3,7 "I reče Gospod: Dobro videh nevolju naroda svog u Misiru, i čuh viku njegovu od zla koje mu čine nastojnici, jer poznah muku njegovu."; 4 Moj. 20,16 "??"; 5 Moj. 26,7 "I mi zavapismo ka Gospodu Bogu otaca svojih, i Gospod ču glas naš, i pogleda na muku našu, na trud naš i na nevolju našu"; 1 Dn. 5,20 "I dođe im pomoć suprot njih, i Agareni im biše dani u ruke i sve što imahu; jer zavapiše Bogu u boju, i usliši ih, jer se pouzdaše u NJ."; Nem. 9,27 "Zato si ih davao u ruke neprijateljima njihovim koji ih mučaše. A kad u nevolji svojoj vikaše k Tebi Ti si ih uslišio s neba i po velikoj milosti svojoj davao si im izbavitelje, koji ih izbavljahu iz ruku neprijatelja njihovih.", 28 "Ali čim otpočinuše, opet činiše zlo pred Tobom, zato si ih ostavljao u rukama neprijatelja njihovih da vladaju njima; a kad se obraćaše i vikaše k Tebi, Ti si ih uslišio s neba i izbavljao ih po milosti svojoj mnogo puta.". Josafat i njegov narod. 2 Dn. 20,5-18 "Tada stade Josafat u zboru Judinom i jerusalimskom u domu Gospodnjem pred tremom novim, 6 I reče: Gospode Bože otaca naših! Nisi li Ti Bog na nebu i vladaš svim carstvima narodnim? Nije li u Tvojoj ruci moć i sila da Ti niko ne može odoleti? 7 Nisi li Ti, Bože naš, odagnao stanovnike ove zemlje ispred naroda svog Izrailja, i dao je navek semenu Avrama prijatelja svog? 8 Te se naseliše u njoj, i sagradiše Ti u njoj svetinju za ime Tvoje govoreći: 9 Kad nas zadesi kako zlo, mač osvetni ili pomor ili glad, staćemo pred ovim domom i pred Tobom, jer je ime Tvoje u ovom domu, i vapićemo Tebi u nevolji svojoj, usliši i izbavi. 10 A sad evo, sinovi Amonovi i Moavovi i oni iz gore Sira, kroz koje nisi dao sinovima Izrailjevim proći kad iđahu iz zemlje misirske, nego ih obiđoše i ne istrebiše; 11 A evo, oni nam vraćaju došavši da nas isteraju iz nasledstva Tvog, koje si nam predao. 12 Bože naš, zar im nećeš suditi? Jer u nama nema snage da se opremo tom mnoštvu velikom, koje ide na nas, niti znamo šta bismo činili, nego su oči naše uprte u Te. 13 A svi sinovi Judini stajahu pred Gospodom i deca njihova, žene njihove i sinovi njihovi. 14 Tada siđe duh Gospodnji usred zbora na Jazila sina Zaharije sina Venaje sina Jeila sina Matanijinog, Levita između sinova Asafovih, 15 I reče: Slušajte, svi sinovi Judini i Jerusalimljani, i ti care Josafate, ovako vam veli Gospod: Ne bojte se i ne plašite se tog mnoštva velikog, jer nije vaš rat nego Božji. 16 Sutra izađite na njih; oni će poći uz brdo Zis, i naći ćete ih nakraj potoka prema pustinji Jeruilu. 17 Ne treba vi da se bijete u ovom boju; postavite se, stojte pa gledajte kako će vas izbaviti Gospod, Judo i Jerusalime! Ne bojte se i ne plašite se, sutra iziđite pred njih, i Gospod će biti s vama. 18 Tada se Josafat savi licem k zemlji, i svi Judejci i Jerusalimljani padoše pred Gospodom, i pokloniše se Gospodu.". Sveštenici i Leviti. 2 Dn. 30,27 "Potom ustaše sveštenici i Leviti i blagosloviše narod; i uslišen bi glas njihov, i molitva njihova dođe u stan svetinje Gospodnje na nebo.". Nemija i narod. Nem. 4,9-20 "A mi se molismo Bogu svom i postavljasmo stražu prema njima dan i noć od straha njihovog. 10 A Judejci rekoše: Klonula je snaga nosiocima, a praha ima mnogo, ne možemo zidati zida. 11 A naši neprijatelji rekoše: Da ne doznadu i ne opaze dokle ne dođemo usred njih, pa ćemo ih pobiti i prekinuti posao. 12 Ali dođoše Judejci koji kod njih življahu i kazaše nam deset puta: Čuvajte sva mesta kuda se ide k nama. 13 Tada namestih narod u nizinama iza zida i na strmenima, postavih narod po porodicama sa mačevima i kopljima i lukovima. 14 I razgledavši ustah i rekoh starešinama i glavarima i ostalom narodu: Ne bojte ih se. Pomenite Gospoda velikog i strašnog, i bijte se za braću svoju, za sinove svoje i kćeri svoje, za žene svoje i kuće svoje. 15 A kad čuše neprijatelji naši da smo doznali, razbi Gospod njihovu nameru, i mi se vratismo svi k zidu, svaki na svoj posao. 16 I od tada polovina mojih momaka poslovaše, a druga polovina držaše koplja i štitove i lukove i oklope, i knezovi stajahu iza svega doma Judinog. 17 I koji zidahu i koji nošahu teret i koji tovarahu svaki jednom rukom rađaše, a u drugoj držaše koplje. 18 A koji zidahu, svaki imahu mač pripisan uz bedricu i tako zidahu. A trubač stajaše kod mene. 19 Jer rekoh starešinama i glavarima i ostalom narodu: Posao je velik i dug i mi smo se rasuli po zidu daleko jedan od drugog. 20 Gde čujete trubu da trubi, onamo trčite k nama; Bog naš vojevaće za nas.". Sveštenici i narod. Joil 2,17-20 "Između trema i oltara neka plaču sveštenici, sluge Gospodnje, i neka kažu: Prosti, Gospode, narodu svom, i ne daj nasledstvo svoje pod sramotu, da njim ovladaju narodi; zašto da kažu u narodima: Gde im je Bog? 18 I Gospod će revnovati za zemlju svoju i požaliće narod svoj. 19 I Gospod će odgovoriti i reći će svom narodu: Evo, ja ću vam poslati žita i vina i ulja, i bićete ga siti, i neću vas više dati pod sramotu među narodima. 20 Jer ću udaljiti od vas severca, i odagnati ga u zemlju suvu i pustu, prednju četu njegovu u istočno more, a zadnju u more zapadno, i podignuće se smrad njegov i trulež će se njegov podignuti, pošto učini velike stvari.".

P r i m e r i neuslišenih molitava. Izrailjci. 5 Moj. 1,45 "I vrativši se plakaste pred Gospodom, ali Gospod ne posluša glas vaš niti okrete uho svoje k vama.", 46 "I ostadoste u Kadisu dugo vremena dokle onde stajaste."; 1 Sam. 8,18 "Pa ćete onda vikati, radi cara svog, kog izabraste sebi; ali vas Gospod neće onda uslišiti."; 2 Sam. 22,42 "Obziru se, ali nema pomagača: viču ka Gospodu, ali ih ne sluša."; Ps. 16,41 "??"; Jer. 11,11 "Zato ovako veli Gospod: Evo, ja ću pustiti na njih zlo, iz kog neće moći izaći, i vapiće k meni, ali ih neću uslišiti."; Jezek. 14,14-20 "Ako bi u njoj bila ova tri čoveka: Noje, Danilo i Jov, oni će pravdom svojom izbaviti duše svoje, govori Gospod Gospod. 15 Ako pustim ljute zveri u zemlju, te pomore ljude, i ona opusti da niko ne može prolaziti od zverja; 16 Ako bi u njoj bila ta tri čoveka, tako ja živ bio, govori Gospod Gospod, neće izbaviti sinove ni kćeri, nego će se sami izbaviti, a zemlja će opusteti. 17 Ili ako mač pustim na tu zemlju, i kažem: Maču, prođi tu zemlju, da istrebim u njoj ljude i stoku; 18 Ako bi ta tri čoveka bila u njoj, tako ja bio živ, govori Gospod Gospod, neće izbaviti sinove ni kćeri, nego će se sami izbaviti. 19 Ili ako pustim pomor na zemlju i izlijem gnev svoj na nju da bi krv tekla da istrebim u njoj ljude i stoku; 20 Ako bi Noje, Danilo i Jov bili u njoj, tako ja živ bio, govori Gospod Gospod, neće izbaviti sina ni kćeri, nego će svoje duše izbaviti pravdom svojom.". Mojsije. 5 Moj. 3,23-27 "I molih se Gospodu onda govoreći: 24 Gospode Bože! Ti si počeo pokazivati sluzi svom veličinu svoju i krepku ruku svoju, jer koji je Bog na nebu ili na zemlji koji bi tvorio dela kakva su Tvoja i u koga bi bila sila kakva je Tvoja? 25 Daj mi da pređem i vidim zemlju dobru koja je preko Jordana i goru dobru, Livan. 26 Ali Gospod beše gnevan na me s vas, i ne usliši me, nego mi reče: Dosta; ne govori mi više za to. 27 Popni se na vrh ove gore, i podigavši oči svoje na zapad i na sever i na jug i na istok, vidi očima svojim, jer nećeš preći preko Jordana.". Saul. 1 Sam. 28,6 "I upita Saul Gospoda, ali mu Gospod ne odgovori ni u snu ni preko Urima, ni preko proroka.", 15 "A Samuilo reče Saulu: Zašto si me uznemirio i izazvao? Odgovori Saul: U nevolji sam velikoj, jer Filisteji zavojštiše na me, a Bog je odstupio od mene, i ne odgovori mi više ni preko proroka ni u snu, zato pozvah tebe da mi kažeš šta ću činiti.". David. 2 Sam. 12,16 "I David se moljaše Bogu za dete, i pošćaše se David, i došavši ležaše preko noći na zemlji.", 22 "A on reče: Dok dete beše živo, postio sam i plakao, jer govorah: ko zna, može se smilovati Gospod na me da dete ostane živo.", 23 "A sad umrlo je; što bih postio? Mogu li ga povratiti? Ja ću otići k njemu, ali on neće se vratiti k meni.". Josija. 2 Car. 22,15-20 "A ona im reče: Ovako veli Gospod Bog Izrailjev: Kažite čoveku koji vas je poslao k meni: 16 Ovako veli Gospod: Evo pustiću zlo na to mesto i na stanovnike njegove, sve što govori knjiga koju je pročitao car Judin, 17 Zato što me ostaviše, i kadiše drugim bogovima da bi me gnevili svim delima ruku svojih; zato se gnev moj raspalio na to mesto, i neće se ugasiti. 18 A caru Judinom, koji vas je poslao da upitate Gospoda, ovako mu kažite: Ovako veli Gospod Bog Izrailjev za reči koje si čuo: 19 Što je umeknulo srce tvoje, i ponizio si se pred Gospodom kad si čuo šta sam govorio za to mesto i za stanovnike njegove da će biti pustoš i prokletinja, i što si razdro haljine svoje i plakao preda mnom, zato i ja usliših tebe, veli Gospod. 20 Zato, evo, ja ću te pribrati k ocima tvojim, i na miru ćeš biti pribran u grob svoj, i nećeš očima svojim videti zlo koje ću pustiti na to mesto. I kazaše to caru."; 2 Dn. 34,23-28 "A ona im reče: Ovako veli Gospod Bog Izrailjev: Kažite čoveku koji vas je poslao k meni: 24 Ovako veli Gospod: Evo pustiću zlo na to mesto i na stanovnike njegove, sve kletve napisane u knjizi, koju su pročitali caru Judinom. 25 Zato što me ostaviše i kadiše drugim bogovima da bi me gnevili svim delima ruku svojih, zato će se izliti gnev moj na to mesto i neće se ugasiti. 26 A caru Judinom koji vas je poslao da upitate Gospoda, ovako mu recite: Ovako veli Gospod Bog Izrailjev za reči koje si čuo: 27 Što je omekšalo srce tvoje i ponizio si se pred Bogom kad si čuo šta je rekao za to mesto i za stanovnike njegove, i ponizivši se preda mnom razdro si haljine svoje i plakao preda mnom, zato i ja usliših tebe, veli Gospod. 28 Evo, ja ću te pribrati k ocima tvojim, i na miru ćeš biti pribran u grob svoj, i nećeš videti svojim očima zlo koje ću pustiti na to mesto i na stanovnike njegove. I kazaše to caru.". Jov. Jov. 19,7 "Eto, vičem na nepravdu, ali se ne slušam; vapim, ali nema suda."; Jov. 30,20 "Vičem k Tebi, a Ti me ne slušaš; stojim pred Tobom, a Ti ne gledaš na me.". Moav. Isa. 16,12 "I kad se vidi da se umorio Moav na visini svojoj, ući će u svetinju svoju da se pomoli; ali ništa neće svršiti.". Zavedejevi sinovi. Mt. 20,20-23 "Tada mu pristupi mati sinova Zevedejevih sa sinovima svojim klanjajući mu se i moleći ga za nešto. 21 A on joj reče: [ta hoćeš? Reče mu: Reci da sjednu ova moja dva sina, jedan sa desne strane tebi, a jedan s lijeve strane tebi, u carstvu tvojemu. 22 A Isus odgovarajući reče: Ne znate šta ištete. Možete li piti čašu koju ću ja piti i krstiti se krštenjem kojim se ja krštavam? Rekoše mu: Možemo. 23 I reče im: Čašu, dakle, moju ispićete i krštenjem kojim se ja krštavam krstićete se; ali sjesti meni s desne i s lijeve strane, nije moje da dam, nego kojima je pripremio Otac moj."; Mk. 10,35-40 "I dođoše pred njega Jakov i Jovan, sinovi Zevedejevi, govoreći: Učitelju, hoćemo da nam učiniš što ćemo te moliti. 36 A on im reče: [ta hoćete da vam učinim? 37 A oni mu rekoše: Daj nam da sjednemo jedan s desne strane tebi a drugi sa lijeve, u slavi tvojoj. 38 A Isus im reče: Ne znate šta ištete; možete li piti čašu koju ja pijem, i krstiti se krštenjem kojim se ja krstim? 39 A oni mu rekoše: Možemo. A Isus im reče: Čašu, dakle, koju ja pijem ispićete; i krštenjem kojim se ja krstim krstićete se; 40 Ali da sjednete s desne strane meni i s lijeve nije moje da dam, nego će se dati kojima je pripremljeno.". Pavle. 2. Kor. 12,8 "Za njega triput Gospoda molih, da odstupi od mene;", 9 "I reče mi: Dosta ti je blagodat moja; jer se sila moja u nemoći pokazuje savršena. Zato ću se najradije hvaliti svojim nemoćima, da se useli u mene sila Hristova.".

Вечерње правило - СВЕТИ ЈОВАН КРОНШТАТСКИ


Како лако и брзо може да нас спаси Господ! У трен ока, неочекивано, неприметно. Често сам у току дана био велики грешник, а увече, после молитве, одлазио сам на починак оправдан и бељи од снега благодаћу Светога Духа, са најдубљим миром и сладошћу у срцу! Како је лако Господу да нас спаси у вечери нашег живота, при заласку наших дана! О, спаси, спаси ме, преблаги Господе, прими ме у Царство Твоје Небеско! Теби је све могуће. Своме Господу стојим или падам, стојим: јер је силан БОГ који нас подиже (ср. Рим. 14, 4).
Некада се човек моли, наизглед усрдно, али његова молитва не доноси му плодове мира и радости срца у Духу Светоме. Откуда то? Отуда што, молећи се по написаним молитвама, он се није кајао искрено за оне грехе, које је учинио тог дана, којима је оскрнавио своје срце, тај храм Христов, и којима је разгневио Господа. Но сети их се, покај се са свом искреношћу осуди себе непристрасно и тога часа уселиће се у срце мир, који превазилази сваки ум (Фил. 4, 7). У црквеним молитвама постоји набрајање грехова, али не свих, и често управо ти и не бивају поменути, којима смо свезали себе; треба обавезно сами да их набројимо у току молитве са јасним сазнањем о њиховој важности, са осећањем смирености и са скрушеним срцем. Отуда се у вечерњим молитвама и говори код набрајања грехова: или то и то, или је то учинио рђаво, тј. даје се нама на вољу да споменемо те или друге грехе.
Са одлучним срцем изговарајте речи молитве. Молећи се увече, не заборављајте да искажете у молитви Духу Светом, са свом искреношћу и скрушеношћу срца, оне грехове, у које сте упали прошлог дана; неколико тренутака топлог покајања и ви сте очишћени Духом Светим од сваке нечистоте, и бељи од снега, и сузе, које очишћују срце, потећи ће из ваших очију, и бићете одеждом правде Христове покривени и са Њим сједињени, као и са Оцем и Духом.
У молитви је потребно искрено жаљење због својих грехова и искрено покајање: набрајајући грехове споменуте у молитвама, говорити их, осећајући срцем, као да су сопствени. Још је потребна и ватрена жеља да се поново не згреши истим поменутим гресима.
Нe буди пристрасан не само према јелу и пићу, према одећи, према пространом и луксузном стану, према богатом покућству, него ни према свом здрављу, чак ни према свом животу не треба ни најмање да будеш пристрасан, предавши цео свој живот вољи Господа и говорећи: јер је мени живот Христос a смрт добитак (Фил. 1, 21). Ко мрзи живот свој на овоме свијету, сачуваће Га за живот вјечни (Јн. 12, 25). Пристрасност према пролазном животу, према здрављу води до удаљавања од заповести Божијих, до повлађивања телу, до нарушавања постова, до удаљавања од савесног извршавања обавеза службе, до унинија, нетрпељивости и раздражљивости. Никада не заспи увече пре вечерњег правила да не би отежало твоје срце од неблаговременог сна и да га не би спречио враг окамењеном неосетљивошћу за молитву. Будите трезвени и бдите (1. Пет. 5, 8). Бдите и молите се да не паднете у напаст (Мт. 26,41). Стражите дакле јер не знате дана ни часа у који ће Син Човјечији доћи (Мт. 25, 13). Стражите дакле; јер не знате када ће доћи Господар куће, увече или у поноћи или у пој пијетлова или ујутру; да не дође изненада и нађе вас да спавате. А што вама Говорим, свима говорим: Стражите! (Мк. 13, 35-37).


Обраћања Владичици Богородици - СВЕТИ ЈОВАН КРОНШТАТСКИ


Владичице Богородице! Ти, Чија љубав према хришћанима превазилази љубав сваке овоземне мајке, сваке жене, чуј нас у молитвама нашим и спаси нас! Да Те се сећамо непрестано! Да Ти се молимо увек усрдно! Да прибегавамо увек покрову Твоме светом без лености и без сумње.
Спаси нас, род Твој, Владичице! Спаси нас, и по крви сродне Твоје! Спаси нас, Мати Живота и Мати свих нас, иако нисмо достојни да Те зовемо Мајком својом! Очисти, освети, утврди и спаси нас молитвама Твојим!
Владичици Богородици, светим Анђелима и свим Светима моли се као Самоме Духу Светом, или још више као Светој Тројици, Која их освећује и у њима обитава. Да u они у нама једно буду (Јн. 17, 21). Јер си свет Боже наш и у Светима обитаваш (возглас). Амин.
Господе! не лиши ме Твојих небеских блага, јер Ти си Господ и можеш све да учиниш ако хоћеш; Господе, избави ме вечних мука, јер Ти си Господ, и то можеш такође лако да учиниш, ако хоћеш, Господе, ако умом или помишљу, речју или делом сагреших опрости ми, видећи немоћ душе моје! Јер, Ти си Господ и све можеш да учиниш за мене, који се кајем и молим за Твоја добра. А Ти, Владичице свих Анђела и људи, свеблага и свемоћна, као страшна заповедница, прогонитељка и пламен свих непријатељских сила, како лако можеш да разрушиш, брзином муње, све разноврсне сплетке злих духова, избави нас од сваког греха и укрепи нас силом Твојом на сваку врлину; учини нас подобнима Сину Твојему и Богу нашем и Теби, Пресветој Дјеви, Матери Господа нашег, јер ми се називамо именом Христа, Сина Твога, као удови Његови. Да не буде наш назив хришћанин празан звук, без силе, но да сви ми будемо подражаваоци Христа, Начелника наше вјере (Јев. 12, 2), и Тебе человођо духовне обнове ( Пресветој Богородици, икос 10). Да будемо сви ми као живо камење, које се зида дом духовни, свештенство свето, да бисмо приносили жртве благопријатне Богу (ср. 1. Пт. 2, 5). О, Владичице, Владичице! да Те узалуд не зовемо Владичицом: покажи и показуј увек над нама Твоје свето, живо делотворно владичанствао. Покажи, да све можеш за добро, као Мати преблага преблагог Цара; растерај мрак са наших срдаца, угаси стреле злих духова, који су се лукаво на нас покренули. Мир Сина Твог и Твој мир нека царују у нашим срцима, да сви увек радосно кличемо: ко је после Господа као Владичица наша, преблага, свемоћна и најбржа Заступница наша? Тога ради си узвеличана, Владичице, ради тога Ти је дато неизрециво обиље Божанске благодати, ради тога су Ти неисказана одважност и сила код Божијег престола и дар свемогуће молитве дати, ради тога си Ти неизрецивом светошћу и чистотом благоукрашена, ради тога Ти је моћ најнеобичнија од Господа дата, да би нас чувала, штитила, заступала, очистила и спасла, наслеђе Твоје, Твога Сина и Бога. Спасавај нас, о Пречиста, преблага, премудра и свемоћна! Јер си Ти Мати Спаситеља нашег, Који је од свих имена највише волео да се зове Спаситељем, као што је и само име Његово Исус или Спаситељ. Нама, који странствујемо у овом животом, својствено је да падамо, јер смо обложени многострасним телом, окружени поднебесним духовима злобе, који нас прелашћују ка греху, живимо у свету прељуботворном и грешном, саблажњујућем на грех; а Ти си изнад сваког греха, Ти си пресветло Сунце, Ти си Пречиста, преблага и свемоћна, Теби је својствено да очистиш нас упрљане гресима, као што мати купа децу своју, ако Те смирено позовемо у помоћ; Теби је својствено да подижеш нас, који непрестано падамо, да нас заступаш, чуваш и спасаваш, ојађене од духова злобе и учиш да идемо спасоносним путем, ма какав он био.
Дај ми, Владичице, чистоту срца, простоту срца, синовско поверење, преданост и љубав према Теби свагда, сада и у векове векова. Амин.