Популарни постови

недеља, 16. септембар 2012.

Молитва светог Јефрема Сирина

Господи и Владико живота мојего, дух праздности, унинија, лјубоначалија и празднословија недажд ми.

Дух же целомудрија, смиренномудрија, терпенија и лјубве даруи ми, рабу твоему.

Јеј, Господи Царју, даруи ми зрјети моја прегрешенија и не осуждати брата моего, јако благословен јеси во вјеки вјеков. Амин.

Живота моего - мога живота; дух праздности - склоност ка испразности, или лењости; униние - безнадежност; лјубоначалие - властољубље, тј. љубав ка наређивању и владању над другима; празднословие - изговарање празних речи (пустословље), а такође и изношење ружних и погрдних речи: не дажд ми - недај ми.

Целомудрије - здравомисленост, благоразумност, а такође чистота и непорочност душе; смиренномудрије - свест, о свом несавршенству и недостојности пред Богом и када не мислимо за себе, да смо бољи од других (смирење); терпеније - трпљење је неопходно при подношењу било каквих неудобности, лишавања и несрећа. А такође нужно је и зато, да би се започето добро дело довело до краја; лјубве - љубави (према Богу и ближњима).

Јеј Господи - о, Господе! даруи ми зрјети - дај ми да видим, да спознам.

Под братом овде се подразумева сваки други човек.

Јако благословен јеси - јер си Ти достојан прослављања.

Боже, очисти мја грешнаго.