Популарни постови

субота, 02. април 2011.

ГОСПОДИ ПОМИЛУЈ


Господи помилуј, Господи прости,
Помоги мње Боже, Крест свој донеси,
Ти прошол с љубовљу нСвој тернистиј пут,
Ти нос Крест безмолбно надриваја груд.

Ти за нас распјатиј, мнго Ти терпјел,
За врагов молилсја, за врагов скорбјел,
Ја же слаб душоју, телом также слаб,
И страстеј грјеховних ја преступниј раб.

Ја великиј грјешник на земном пути,
Ја ропшчу, ја плачу, Господи прости,
Помоги мње Боже, дај мње крепост сил,
Что би свој ја страсти в сердце погасил.

Помоги мње Боже шчедроју рукој,
Ниспољши терпјење, радост и покој,
Грјешник ја великиј на земном пути,
Господи помилу, Господи прости.